LYSOHLÁVKA houba tajemná, neznámá aneb jsou houby opravdu léčivé? Nebo jen fámy kolem nich plní kapsy penězi jen několika jedincům, kteří si na tomto bludu vybudovali úspěšnou živnost?

Čtvrtek v 12:06 | O léčivosti hub se toho již nemálo napsalo, namluvilo. Kde je ale pravda? Samozřejmě, že houby léčivé nejsou! Nebo znáte snad někoho koho vyléčily? Znáte kliniku, fakultní nemocnici, kde léky z nich předepisují? |  Lysohlávka
Podzim je lysohlávek čas. Právě nyní se na neobvyklých místech pohybují divné postavičky, které se jen tak šoulají pod různobarevným listím přírodou a neustále sledují prostor před sebou. Sem tam se skloní, utrhnou, vloží do lněného pytlíčku, a tak pokračují krok za krokem na různých místech republiky po celé dny. Patříte rovněž mezi ně? Tak nám do komentářů pod tento článek napište své zkušenosti, znalosti. (Součástí tohoto článku je ANKETA!)

Není houba, která by někoho vyléčila.
Pravdou ale je, že jak houby, tak například i byliny atd. obsahují léčivé látky,
které někdy v budoucnosti budou pro lidi pravým božím požehnáním.
Bohužel, zatím se světovým laboratořím nedaří ty úžasné chemické vzorce vytvořit.
A to je jediná pravda o léčivosti hub!


"Řada pseudoodborníků bez příslušného vzdělání pochopila, že mohou na lidském neštěstí vydělat. Přes internet radí neověřené metody léčby a prevence, včetně potravinových doplňků z hub, které neprošly klinickými studiemi. Pacienti, kteří se na ně spolehnou, ztrácejí drahocenný čas, kterým by mohli věnovat standardní péči."

profesor Jiří Vorlíček,
předseda České onkologické společnosti
a ředitel Masarykova ongkologického ústavu v Brně


"Je to až děsivé. Nestačím odpovídat na hrůzostrašné e-maily, internet je plný těchto blábolů. Schopnosti lidí zpracovávat informace logickým uvažováním jsou kriticky ohrožené."
Jiří Grygar
Akademie věd České republiky

(...dokončení dnes v noci.)
 

Novodobý MENHIR spojil půdu prapředků s vesmírem. S láskou ční k nebesům...

15. října 2016 v 21:47 | Trvalo to dlouhé tři roky, ale podařilo se. Udělal jsem si velkou radost a zároveň dokázal, že na naše dávné staroslovany se již nikdy nezapomene! |  MENHIR

I. část

Prastaré slovanské pohřebiště aneb je to naprosto šílené

Proč si neumíme vážit našich prapředků. Změníme to?

Na začátku padesátých let, minulého století, bylo, při výstavbě silnice v Lahovičkách, objeveno prastaré pohřebiště Slovanů. Byl tam proveden průzkum části pozemku, kde bylo otevřeno přes 400 hrobů. Hřbitov byl následně srovnán se zemí. Pak se stala neuvěřitelná záležitost, která by se dala vyjádřit těmito slovy - ZAPOMEŃTE! A to je podle mého názoru naprosto nepřijatelné.

Až do konce roku 1989 byl pozemek oplocen, posleze nenechavci ho začali přenášet do sběrných surovin. Dokonce tam, jeden ča,s byla i skládka zeminy. Tu se nám podařilo odstranit. V současné době pozemek patří soukromé osobě. Zatím se nám nepodařilo zjistit, jak k němu přišla? Je to původní majetek, nebo náhradní restituace? Ten druhý případ by určitě nesvědčil o zdravém rozumu státního ouřednictva.

Současný majitel tam postavil maringotku, pase na něm kozy, v zadní části jsou jesličky se senem. Zřídil tam rovněž dráhu pro závody modelů aut. To není proti ničemu. Zákon je tak prapodivný, že vzácná historická pohřebiště nepožívají ochrany České republiky. Vypadá to, že majitel pozemku se o tento prostor stará příkladně. Dokonce na své náklady celý pozemek oplotil. Kde je tedy problém, zádrhel?

Podobná pohřebiště, i když ne samozřejmě Slovanů, jsou po celém světě. Připomeňme Francii, Velkou Británii, Německo. Tam si takových hřbitovů umí hodně vážit. Celoročně se tam udržují, tráva má stále na výšku stejné centimetry a i z daleko je, na první pohled, vidět o co se jedná.

Dnes jsme požádali městský úřad v Radotíně, na jehož katastru pohřebiště leží, o okamžitou nápravu. Představte si, že ani ouřednictvo nevědělo, jakou významnou historickou památku v Lahovičkách mají. Byli moc překvapeni, stejně tak, jako jeden z radotínských členů letopisecké společnosti. A vo tom to je, a vo tom by to být nemělo.

Navrhli jsme na pozemku vztyčit například velký kámen, balvan, vytvořit skalku, ale tak, aby již ze silnic bylo vidět, že se tady nachází něco mimořádného. Na kámen pak osadit cedulku. Součastí by měl být, na vedle procházející cyklostezce, i informační panel, který by na pohřebiště upozornil a vše vysvětlil pomocí plánků, fotografií a textu.

NAUČME SE VÁŽIT SI ODKAZŮ NAŠICH PŘEDKŮ
KDO NEZNÁ HISTORII SVÉHO NÁRODA - JAKO BY NEBYL, NEEXISTOVAL
JE TO CESTA DO PEKEL

II. část

Trvalo to hodně dlouho, ale i zázraky se dějí....

Proč ale ve všední den a v době, kdy všichni včetně učitelů a žáků jsou v zaměstnání? Chuchelský okrašlovací spolek v čele s panem Václavem Burlem opět zabodoval...

Památník na raně středověkém pohřebišti u lahovického přístavu bude slavnostně odhalen v úterý 27. září ve 13 hodin za účasti radotínského starosty Mgr. Karla Hanzlíka, zástupců okolních obcí a dalších zainteresovaných firem.

Účast na akci přislíbila také opravdové "celebrity" české archeologie - prof. PhDr. Jan Klápště CSc., Mgr. Miroslava Šmolíková, archeoložka, kurátorka archeologických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy, PhDr. Michal Lutovský, archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii nebo archeoložka Mgr. Petra Zemanová.

Na základě opakovaného podnětu od občanů projednala radotínská Letopisecká komise možnosti důstojného označení tohoto dříve pietního místa a zároveň způsob, jak informovat veřejnost o významu této výjimečné archeologické lokality.

Díky podpoře společnosti Českomoravský cement, a.s. a celé řady spřízněných lidí, kteří pomohli s přípravou této výjimečné události, se podařilo získat velký blok sliveneckého mramoru, který bude odhalen na místě přístaviště, tam, kde kdysi v raném středověku pohřbívali. Místo, kde se historie potkává s přítomností, bude zároveň osazeno informační deskou s podrobnějšími popisy o historii lokality.

Je polovina 10. století, období vzniku raného českého státu. Představte si, že stojíte uprostřed pohřebiště na pomezí hranic Přemyslovsko - Slavníkovských, nedaleko domnělého hradu Oseka (Havlín). V době, kdy původní náboženství nahrazovalo nastupující křesťanství, kmenová seskupení vystřídala vláda silného knížecího rodu. Právě tehdy se narodil kníže Břetislav a sv. Ludmila. Jsme v období přerodu politického systému nedaleko vsi, kterou dnes známe jako Lahovice. Zdejší obyvatelé se živí převážně rybolovem, košíkářstvím a zemědělstvím. (Název Lahovice pravděpodobně vznikl ze slova "Laho" - mělký koš/mísa z dužiny proutí). Pohřbívají zde dospělého muže, přibližně ve věku 44 let. Do mělkého hrobu, okolo něhož jsou bílé opukové kameny, mu dávají jen velmi skromnou výbavu, nůž, osobní věci, tělo pokládají hlavou na západ, nohama k východu.

Průzkum v polovině 20. století probíhal pod vedením archeoložky dr. Zdenky Krumphanzlové.

V roce 1954 bagry při práci odkrývají první nálezy hrobů. Pohřebiště (dnes přeťaté Výpadovou ulicí) měřilo na délku cca 135 metrů, na šířku 13 - 25 metrů a od poloviny 9. do 11. zde bylo pohřbeno bezmála 400 lidí v různém věkovém rozpětí. Na pohřebišti archeologové objevili malé kultovní místo sestávající z jámy, tří kůlů a malé půlkruhové zídky.

Záchranný archeologický výzkum odhalil do té doby největší vesnické raně středověké pohřebiště u nás. Jeho velký význam spočívá především v nálezu uceleného vzorku tehdejší populace a možnosti studia způsobu a kvality jejího života. Největší zásluhu na odvedené práci má archeoložka dr. Zdeňka Krumphanzlová (1931-2002), která zdejšímu nalezišti a jeho výzkumu zasvětila velkou část svého profesního života. Původní výzkum byl veden jako záchranný, další pak probíhal do roku 1961. Veškeré ostatky byly vyzdviženy a uloženy pro další výzkum v depozitářích.

Monografii dr. Zdenky Krumphanzlové a kol.: "Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích" vydalo Muzeum hlavního města Prahy v roce 2013.
Jiří Bárta, Mgr. Štěpán Rak

III část

A UŽ STOJÍ - trvalo to tři roky, ale povedlo se. Bude tam stát na věky věků. A jak to všechno začalo? A s tím pietním místem máme ještě velké plány! Pro začátek vysadíme dvě lípy a obnovíme alej!

Následující věty a slova se zakládají na pravdě. Vždyť i novodobá historie se nesmí falšovat, tak jak je tomu i u nás často neblahým zvykem. Děj se začal převelice rychle odehrávat krátce po tak zvan=é sametové revoluci. Bylo to ještě v době, kdy autobus 172 jezdil po staré radotínské trase.

NYNÍ JE NUTNÉ UDĚLAT DALŠÍ KROK
ODSTRANIT Z POHŘEBIŠTĚ MARINGOTKY, ZÁCHODY
A VYTVOŘIT ZDE DŮSTOJNÉ PIETNÍ MÍSTO

Ono je to sice moc hezké, že se podařil na památků našich praprapředků vztyčit novodobý menhir ale co ta hrůza, která uprostřed pohřebiště? A to včetně záchodů. Je opravdu přijatelné aby se na hroby močilo? Kálelo? Je to pane starosto Radotína a vážené zastupitelstvo opravdu hodno 21. století? Jenom si připomeňme, že tamější podnikatel ten pozemek na hrobech dostal od radotínské radnice jako náhradní restituční pozemek. Oni totiž úředníci vůbec netušili, že tam ten historický pietní prostor existuje.

NYNÍ JE POTŘEBNÉ UDĚLAT JEDINÉ
HŘBITOV PIETNĚ UPRAVIT TAK JAK SE TO DĚJE VE VŠECH KULTURNÍCH ZEMÍCH

Odstranit současné stavby a to včetně plotu. Celý prostor, příkladem by mohla být Žižkova mohyla u Sudoměře, zeminou mírně navýšit do polokoule a na vrcholu pak zasadit lesík lip, a to tak aby vždy některá mohla být v čase nahrazena jiným stromem. Tak by tam lípy byly do skonání světa!!!
Václav Burle

A tihle dva chlapi zákona si novodobý menhir již ohlídají. Vždyť by to pro ně byla velká ostuda, kdyby se mu něco zlého přihodilo.

Korálovec ježatý říjen 2016

14. října 2016 v 22:35 | O těchto zajímavých a překrásných houbách je zde na blogu nemálo článků. Ale těch o této houbě není nikdy dost.... |  - - ježatý
O korálovcích, tedy i o ježatém, se toho zase tak moc neví. A my se spolu s vámi pokusíme se o něm dozvědět více. VIDEO a profesor Jiří PATOČKA - - - - a ještě něco navíc!!!

Na snímku to vypadá, že plodnice není zas tak velká. Ale opak je pravdou...

Dnes jsme náhodně objevili ve starém vojenském hvozdu plodnici. Hned jsme si uvědomili, že tady ježatého na stejném buku pozorujeme již od roku 2011. Jednou zde dokonce vyrostla dvouplodnice. Byla to velká krása. Snímky a texty zde v rubrice korálovec ježatý.

A nyní bychom přivítali od vás pomoc. My na tomto stromě ježatého pozorujeme již šestým rokem. S velkou pravděpodobností na něm rostl - a to doslova na milimetry - na stejném místě již řadu let před tím. Jak ale dlouho, tak to už nezjistíme. Také zatím nevíme kolik let tam ještě poroste. Otázkou ale je jestli nemáte zkušenost jak to s jeho růstem na jednom místě, stromě, je. Kolik dlouhých let jste ho pozorovali vy? Napište odpověď, svůj názor, zkušenost, pod tento článek do komentářů. Předem děkujeme.

Čas jelenů ještě nekončí. Vyražte s námi do hlubokých lesů a prožijte si i vy své velké dobrodružství...

O den později - než jsme objevili ježatého - jsme se dnes v sobotu opět vydali na houby. Bohužel, tak jako asi všude, nic moc. Pouze bedly vysoké, klouzci, několik hřibků i hřibů a dokonce i václavek. Rozhodli jsme se, že se raději pokusíme o vysokou. A nebývale se vydařilo. Opět jsme si udělali velkou radost.,,
 


Penízovky sametonohé se derou již do našich kuchyní

10. října 2016 v 22:58 | Jedná se o velice chutnou houbu a navíc roste v mnoha trsech. Jak si jí připravujete vy? |  - - sametonohá
Ona roste i v pražské zoologické zahradě. A pak nekup to když je to zadarmo. Bohužel někteří tvorové na ní neustále močí...

Na dnešní fototoulce, česky workshopu, jsme sametonohou zahlédli v zadním výběhu těchto našich miláčků. Nikdo ale z nás nenašel odvahu si tam pro ně dojít i když plodnice vypadaly převelice lákavě. Mladé, ale již větší a v několika bohatých trsech. Ale ještě není všem dnům konec. Budeme informovat...


O penízovkách sametových více ZDE!!! Příští fototoulka se koná v pondělí 17. října. Odjezd před devátou hodinou ranní.

Výstava hub Hradec Králové na obrazovce televize

7. října 2016 v 12:14

Od dávných časů tvrdím, že nevíme o houbách vůbec nic a neustále při jejich výkladů děláme chybu za chybou. To se ukázalo i v této televizní reportáži. A pojďme o tom diskutovat! Dáma tam například tvrdí, že bedla červenající je do kuchyně výborná. Podle nových výzkumů, poznatků - například na toto téma se v pondělí hovořilo i na přednášce České mykologické společnosti - je opak pravdou. Dokonce nemálo lidí má po jejím požití vážnější zdravotní problémy. Ještě to bude asi dlouhá cesta než se zjistí jestli vůbec je poživatelná. Dnes se doporučuje jí raději nekonzumovat. Do košíků vkládat pouze tu bedlu vysokou. A jak je od sebe rozeznáme? Ta vysoká je stejně vysoká jako ta červenající, ale ta na dotek nečervená. Nebo máte jiný názor?

A opět tady máme muchomůrku růžovku, česky masáka. I tady na výstavě další dáma upozorňovala, že růžovka má prstýnek rýhovaný, který muchomůrka tygrovaná má hladký. Opět to není pravda. Již mnohokrát se našla ta jedovatá tygrovaná s rýhovaným prstýnkem. Na tomto příkladu je vidět, že je nanejvýš třeba se více vzájemně o nesrovnalostech informovat. A k tomu má přispět i těchto několik řádek! Václav Burle

V pořadu je s velkou radostí ukázán i šindelovník severský. Ale ten ve skutečnosti vypadá i jinak. Tento je s letošního roku a na lokalitě ho pozorujeme již po mnoho roků. Šířka přes jeden metr. Jak bude vypadat v příštím roce? O tom více na burle.blog.cz.Trsnatec lupenitý - Grifola frondosa - Trsovnica lupeňovitá

7. října 2016 v 11:38 |  - - trstnatec lupenitý
.....

Trstnatec lupenitý je jedlý. Je nehojnou parazitickou houbou, která roste na živých, ale i mrtvých listnatých stromech a pařezech. Nejčastější velikost je do padesáti centimetrů, ale může dorůst i do metru. Je houbou pozdního léta, podzimu. Podobný je trstnatec obrovský.

(...dokončení za vašeho přispění dnes v noci.)
.....

Vladimír Pravda a jeho zajímavé fotografie

5. října 2016 v 21:55

Tento sírovec byl zajímavý tím, že "zachránil houbařskou čest" jižních Čech. Když jsem zde měl 13 švýcarských přátel hub, v době kdy téměř žádné houby nerostly (12.- 17. 9. 2016),udělal nám tento čerstvý exemplář velkou radost a moji přátelé si s ním pořídili mnoho snímků.


Choroš oříš (Polyporus umbellatus) v tradiční a současné medicíně

3. října 2016 v 20:01 | Jiří Patočka |  - - oříš
Choroš oříš je houba, používaná již po staletí v tradiční čínské medicíně jako močopudný prostředek. Novější výzkumy prokázaly, že za diuretický účinek houby je zodpovědná látka ze skupiny steroidů, ergosta-4,6,8 (14),22-tetraen-3-on, která byla nazvána ergon (Yuan et al., 2004). Později byly z této houby izolovány i další biologicky aktivní steroidy (Zhou et al., 2007).

V posledních letech byly z tohoto choroše izolovány i další bioaktivní látky nesteroidní povahy. Je to zejména polysacharid s protinádorovým účinkem (Zhang et al., 2015), který vyvolává apoptózu (programovanou buněčnou smrt) rakovinných buněk, aniž by působil na buňky zdravé (Kim et al., 2014). Experimenty s tímto polysacharidem byly původně prováděny se surovým extraktem ze směsného mycelia choroše (P. umbellatus) a lesklokorky (Ganoderma lucidum) (Kim et al., 2014, 2016), který byl označován kódem Khz (Kim et al., 2014, 2015). V poslední době však byl z choroše izolován čistý, ve vodě rozpustný polysacharid o molekulové hmotnosti 8,8 kDa, složený převážně z glukózy a kyseliny glukuronové (He et al., 2016a), ale zcela nedávno byla jako jedna z cukerných složek tohoto polysacharidu, označovaného jako PUP60S2, nalezena i kyselina uronová (He et al., 2016b). Vše nasvědčuje tomu, že polysacharid PUP60S2 a je zodpovědný za protinádorový účinek houby, i když není jejím jediným bioaktivním polysacharidem (Liu et al., 2007). Nejnovější studie napovídají, že preparáty připravené z choroše oříše by jednou mohly najít uplatnění v terapii lidských nádorů, např. rakoviny prsu (Tan et al., 2016).

Literatura
He PF, Zhang AQ, Wang XL, Qu L, Li GL, Li YP, Sun PL. Structure elucidation and antioxidant activity of a novel polysaccharide from Polyporus umbellatus sclerotia. Int J Biol Macromol. 2016a; 82: 411-417.

He P, Zhang A, Zhang F, Linhardt RJ, Sun P. Structure and bioactivity of a polysaccharide containing uronic acid from Polyporus umbellatus sclerotia. Carbohydr Polym. 2016b; 152: 222-230.

Kim TH, Kim JS, Kim ZH, Huang RB, Chae YL, Wang RS. Khz (fusion product of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelia) induces apoptosis in human colon carcinoma HCT116 cells, accompanied by an increase in reactive oxygen species, activation of caspase 3, and increased intracellular Ca²⁺. J Med Food. 2015; 18(3): 332-336.

Kim TH, Kim JS, Kim ZH, Huang RB, Chae YL, Wang RS. Induction of apoptosis in MCF‑7 human breast cancer cells by Khz (fusion of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelium). Mol Med Rep. 2016; 13(2): 1243-1249.

Kim TH, Kim JS, Kim ZH, Huang RB, Chae YL, Wang RS. Khz-cp (crude polysaccharide extract obtained from the fusion of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelia) induces apoptosis by increasing intracellular calcium levels and activating P38 and NADPH oxidase-dependent generation of reactive oxygen species in SNU-1 cells. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 236.

Liu XP, Xu SM. [The extraction and sulfation of polysaccharide from Polyporus umbellatus]. Zhong Yao Cai. 2007; 30(2): 160-163. Chinese.

Tan XL, Guo L, Wang GH. Polyporus umbellatus inhibited tumor cell proliferation and promoted tumor cell apoptosis by down-regulating AKT in breast cancer. Biomed Pharmacother. 2016; 83: 526-535.

Yuan D, Mori J, Komatsu KI, Makino T, Kano Y. An anti-aldosteronic diuretik component (drain dampness) in Polyporus sclerotium. Biol Pharm Bull. 2004; 27(6): 867-870.

Zhang GW, Qin GF, Han B, Li CX, Yang HG, Nie PH, Zeng X. Efficacy of Zhuling polyporus polysaccharide with BCG to inhibit bladder carcinoma. Carbohydr Polym. 2015; 118: 30-35.

Zhou WW, Lin WH, Guo SX. Two new polyporusterones isolated from the sclerotia of Polyporus umbellatus. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2007; 55(8): 1148-1150.Sírovec žlutooranžový aneb proč o něj v kuchyních již není zájem? Kde se stala chyba? Není tak chutný nebo lidé mají plné lednice a tuto houbu již nepotřebují, nepreferují? Ale všem dnům nemusí být konec. Hlad i Dalibora naučil housti.

2. října 2016 v 11:29 |  - - sírovec žlutooranžový
Žlutooranžového je rok od roku v přírodě více vidět. Důvodem s velkou pravděpodobností je, že ho již málokdo sbírá. Je opravdu tak chutný jak se o něm říká, píše?

Součástí tohoto článku je i ANKETA. Najdete jí pod tímto článkem v komentářích.

Když jsme se vraceli ze Šumavy, kde, tak jako každý rok na jelení říji, o houby jsme tam nezavadili, tak jsme ještě s velkým očekáváním zamířili na jihočeské rybníky. I tady jsme žádných velkých fotografických úspěchů nezažili. Ale tak jako v minulých letech na jedné starodávné hrázi rybníka, kde mnohosetleté staré duby, přemnoho sírovců žlutooranžových. Mnohé plodnice to měly již za sebou, další se teprve hrnuly k nebesům. Jeden ohromný pařez jimi byl doslova prorostlý. Na jeho temení nové kousky a všude kolem jeho obvodu houby různého stáří. Dá se i napsat, že to byl žlutooranžového velkolepý koncert.

Zajímavé na tom je, že v souvislosti s tímto rybníkem jsme zde na blogu na toto téma již několikrát v minulých letech psali. Hráz, po které vede červená turistická značka, je hojně navštěvována jak cyklisty, tak i chodci, milovníky vodního ptactva. Nikde však žádný důkaz, že by si některý z nich plodnici sírovce odřízl, vzal. O čem to asi svědčí? Přitom tam na vzácné a chráněné houby chodí nemálo houbařů, ba i mykologů. Na jiném místě jsme k velké radosti nás všech fototuláků, trampů, houbařů, našli choroše oříše. O tom ale zde na jiném místě.
Sírovce žlutooranžového jsem vyzkoušel na mnoho způsobů. Znáte to. Jste uprostřed hvozdu, u řeky, na břehu keňa, pramice. V břiše to kručí, navštívil nás hlad. Na ohni kotlík, nebo v málo lidech na plynovém vařiči, benziňáků, ešus, pánev. Jak z mála jídla udělat hodně? No přece se do toho přiměřeně nahážou houby. I sírovce jsme používali. Ale opravdu, opravdu, nikoho moc neuspokojil. Ten nejmladší snad ano, ale jak byl jen trochu starší, tak už opravdu, ale opravdu nic moc. Jsou chutnější houby. Já, tedy my, ho moc nepotřebujeme, mu nefandíme. A jak jste na tom v souvislosti se sírovcem žlutooranžovým vy?

....tak tento sírovec žlutooranžový už na jídlo moc nebude. Ale ještě by se i dalo. Zkušený houbař a kuchtík ví, že u těch starších se dají použít přirůstající okraje.

Choroš oříš - Polyporus umbellatus - Trúdnik klobúčkatý

2. října 2016 v 11:16 | Ještě nedávno se o něm všude psalo, že se vyskytuje nehojně. To se však zařezením do červeného seznamu změnilo. Jak to tedy s ním je? Opravdu se stává vzácným? |  - - oříš
Tímto, v souvislosti s oříšem, vyhlašuji pilotní program. Pojďme si o této houbě říci co nejvíce. Jeden o ní ví to, druhý zase ono, všichni dohromady uděláme pro mykologii hodnotnou a tak potřebnou naučně populární práci.


Oříš je pro znalého houbaře, mykologa, záhadou. Naskýtá se otázka zda pro jeho vzácnost by nebylo lépe ho přestat sbírat, a tak mu dát možnost se rozmnožovat. Má to hodně, ale hodně zapotřebí.

(...pokračování dnes v noci.)

Vždy když se vracíme z dalekých cest ku Praze nezapomeneme se podívat na prověřené houbové lokality. Nejinak tomu ani nebylo když jsme jeli z fotografování jelenů. A světe div se objevili jsme ořiše. Byl to pro nás velký svátek. Tak často ho nepotkáváme. A co vy?

Kam dál