!!! NEČTINY !!! Novodobí soudruzi se zbláznili aneb jeden vymyslí hovadinu a druzí jdou za ním jako ovce!

1. srpna 2010 v 21:58 | Lidi nedejme se a bojujme za českou přenádhernou přírodu |  Kritika, politika

Necháme si zničit Zlatý lom?

*** Podobných lomů je v této oblasti několik a všechny jsou vyhlášeny rezervací, nebo přírodní památkou *** V jednom se dokonce točí pohádky, které nás proslavily na celém světě *** Takových krás zase v republice moc nemáme *** Co dělají úředníci, placeni z našich daní. Že by zase něajká ta korupce, nebo se bojí svých nadřízených, jak čert kříže? *** Nedejme se, přidejme se ***  Kromě státem chráněných živočichů, rostlin se tady vyskytují i chráněné houby * * * Než se začne těžit, tak je povinností státu zde udělat dle snad ještě platných zákonů patřičná šetření, aby nás zánik lomu pak moc nemrzel * * *
Jiří Let
Máš rád přírodu? Chceš pro ní něco udělat? Tak jednej!!! Sedni do auta a zajeď se na lom podívat. Budeš překvapen tou krásou. Tu žádný snímek nemůže vypovědět. Až  se přesvědčíš, přesvědčíte, že likvidace lomu by byla velkou pitomostí, navštivte pana starostu a důrazně mu řekněte, že s rozhodnutím zastupitelstva nesouhlasíte. Ať se tamější soudruzi pěkně chytnou za hlavu. Fotografije a pak pošlete k uveřejnění na burle.blog.cz. Václav Burle a kolektiv.  

*  *  *  *  *  *  

     Před časem jsem se doslechl, že kámen pro Karlův most se má těžit ve Zlatém lomu nedaleko Jedvanin, na lokalitě, která spadá pod obec Nečtiny. Nedávno jsem toto místo opětovně navštívil a byl ohromen nádhernou přírodou v tomto prastarém lomu. Užasl jsem nad zdejší ledovou jámou. Přestože byl červenec a okolní teplota dosahovala přes 30 stupňů, na dně jámy ležel kus ledu.

     Podle uvedených plánů objemu těžby, toto malebné místo zcela jistě zanikne, včetně ledové jámy i místních přírodních kvalit. Zmizí tůň plná života, plna chráněných živočichů a rostlin.  Bohužel nikde v médiích se neřeší, co vlastní těžba způsobí. Všude je zmiňován a upřednostňován pouze Karlův most.

Je nám všem jedno, aby díky jedné, sice historicky hodnotné, památce, zanikla druhá, přírodní a tudíž pro život cennější?

     Cožpak neleží nikde poblíž Prahy podobné ložisko arkózového pískovce. Dávní stavitelé Karlova mostu se zcela jistě nevláčeli, pro stavební materiál, sto kilometrů.

Co skutečně stojí za tímto počinem, který zastupitelé obce Nečtiny, považují za vlasteneckou povinnost?

     Příjem z těžby? Nebo popularita, která rychle vyprchá, místním mnoho nepřinese a krásné, nevratně zničí?

    Vlasteneckou povinností každé obce, má být především ochrana místních přírodních hodnot. Na stránkách obce jsem již vyzval k diskuzi, ale dosud bez reakce. Místním asi tato akce nevadí. Nebo o ni málo vědí ?

Nedejme svou krajinu napospas hlupákům.

Diskutujme na toto téma. Zachraňme další kus české, naší vzácné, drahé, přenádherné přírody. Už jí mnoho nemáme. Zmar hlupákům. Neseďme za pecí, ať se za nás potomci nestydí!!!

Jiří Let Kaznějov
Jiří Let

Čtěte mezi řádky a i vy ucítíte tu korupci, podlézavost

Ředitele Odboru městského investora Magistrátu hl.m. Jiřího Tomana jsme se zeptali, v jaké lokalitě se nachází a proč byl právě tento lom vybrán:

"Všechny možné lokality, u kterých se předpokládal výskyt arkózového pískovce, jsme vytipovovávali čtyři roky. Nakonec se vybraly čtyři lokality, které se ukázaly jako nejvhodnější. Provedly se tam zkušební vrty a materiál byl podroben laboratornímu zkoumání, ze kterých vzešly tři vhodné lomy. Ukázalo se však, že u dvou z nich nebude možné z různých důvodů docílit dohody. Jeden z lomů ležel přímo v katastrálním území dotčené obce, druhý neskýtal záruku, že v něm bude dostatek potřebného materiálu. Takže touto vylučovací metodou nám zbyla poslední lokalita, a tou je lom v blízkosti obce Nečtiny u Plzně, přesněji katastrální území Březín. Lokalita se nazývá Zlatý lom, kde se kámen již v minulosti těžil."

V jaké fázi je jednání se zástupci obce?

"Po zaslání informačního dopisu starostovi obce jsme se do Nečtin dvakrát vydali, situaci jsme vysvětlili a potvrdili, že nechceme otvírat žádný průmyslový velkolom, nýbrž těžit šetrně, že oprava Karlova mostu bude probíhat postupně, po několika etapách. Vyjasnili jsme si předpokládané těžební limity na jednotlivé roky a v okamžiku, kdy jsme doložili, že při maximálním možném tempu těžebních prací projede obcí jedna tatra s vytěženým materiálem denně, tak všichni usoudili, že to nepředstavuje opravdu žádnou zátěž pro zdejší životní prostředí. Naopak se domnívám, že obec Nečtiny může díky dohodě o spolupráci s hlavním městem Prahou získat prostor pro sebeprezentaci, případně další grantové programy, o které se pak bude moci ucházet. Takže během jednání s místní samosprávou, panem starostou a zastupitelstvem, jsme dosáhli předběžného souhlasu se změnou územního plánu, která je nutná pro další stupeň přípravy otvírky zmíněného lomu. V tuto chvíli jsme před podpisem smlouvy s obcí Nečtiny, kde se snažíme vzájemně uzavřít dohodu, kde obec by měla hlavnímu městu Praze poskytnout součinnost, a na straně druhé se Praha zavazuje, že se bude chovat šetrně a ohleduplně a v rámci svých možností vyjde obci vstříc, např. propagací obce během rekonstrukce Karlova mostu, tak i použitím zbytkového materiálu v podobě štěrku na opravu místních komunikací apod."

Nakolik je tento arkózovový pískovec podobný původnímu materiálu, ze kterého byl Karlův most postaven?

Je to ten samý druh materiálu, používaný v minulosti. Ale samozřejmě lomy, ve kterých se v historii získával kámen na Karlův most, jsou už dávno vytěžené. V současné chvíli není možné ten samý identický materiál opatřit, nemluvě o tom, že tento kámen určitě pocházel z určité vrstvy, která už je jednoduše vytěžená. Takže, i kdyby se náhodou povedlo najít původní nevytěžený lom, tak nepochybně se nebude jednat o tentýž materiál. To po šesti stech padesáti letech není jednoduše možné.

Takže kdy bude těžba v novém lomu zahájena?

"Až uzavřeme dohodu s obcí Nečtiny, tak nás budou čekat jednání s Lesy ČR. Tam máme příslib, že v okamžiku, až nám se podaří změnit územní plán, tak budou souhlasit s nájemní smlouvou pro Hlavní město Prahu. Posledním krokem, patrně technicky nejobtížnějším, bude ve spolupráci s Báňským úřadem dosažení samotného otevření lomu. K tomu je zapotřebí spousta výpočtů a oprávnění, technologických postupů provádění těžby apod., takže tyto práce nepochybně zadáme příslušným odborníkům, kteří mají s touto činností zkušenosti. Dá se předpokládat, že lom bude otevřen do dvou let."
Bohuslav Hatina
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Jirka Let | 1. srpna 2010 v 21:59 | Reagovat

Ahoj Václave,

především chci popřát hodně zdraví.
Díky za spoustu nových článků na tvém blogu, nestíhám sice mnoho reagovat, ale na hvězdičky klikám jako o život ( i z práce).

Měl bych jedno téma k zveřejnění, pokud ho samozřejmě uznáš za vhodné.
Týká se Zlatého lomu na Manětínsku a jeho pravděpodobného zániku.
Místo jsem sice poprvé navštívil nedávno, ale je fakt nádherné. Poskytuje zázemí trempům, ale i útočiště spoustě živočichů, jistě bys tu našel i nějakou tu vzácnou bylinu.
Nachází se zde i ledová jáma. S něčím podobným jsem se setkal poprvé v životě.
Na dně jámy bylo dnes slabých 5 stupňů a o tři metry výše 28. Úžasný ! Technicky si to nedokážu vysvětlit. Před měsícem zde ještě ležel kus ledu velký jako cihla.
No a tohle místo celé padne na opravu Karlova mostu což mě docela naštvalo.

2 Václav Burle | 1. srpna 2010 v 22:41 | Reagovat

Ahoj Jiří, jsem strašně rád, že jsi takový bojovník za přírodu. Nedávno mě oslovil významný český mykolog Stanislav Jirásek, abych pomohl zabránit výstavbě hotelu na Jizerské louce. Poslal jsem tam televizi, už bylo vysíláno! Vysílal to rovněž rozhlas atd. Na internetu jsem uvedl řadu článků, což bylo důvodem, že na petici přibylo mnoho podpisů.

Teď jsem napsal na tento blog článek a před okamžikem jsem vystoupil s tímto průserem i na vlnách českého rozhlasu, stanice Praha. Jiří, je potřeba se s někým spojit a dát do pohybu petici. Jiné cesty není. A pokusit se lom prohlásit přírodní památkou. Ještě se pokusím udělat několik kroků. Vždyť i mezi námi houbaři je řada odborníků a dokonce pracovníků státní správy. Bojuj, my se k tobě přidáme. Chtěli jsme jet na vandr na jihozépad a tak pojedeme na severozápad. Ještě tě budu informaovat. Ahoj kamaráde. Mám tě za tento počin moc rád.

P.S. Ještě se pokusím to dát do televize!!!

3 Zdeno | 1. srpna 2010 v 23:32 | Reagovat

I mě tyhle věci strašně štvou. Příroda dostáva všude pořádně na zadek. Když to takhle půjde dál, tak jí téměř nebudeme mít.

4 Kačka | 1. srpna 2010 v 23:36 | Reagovat

Jsem proti likvidaci. Jestli máte petici, tak se podepíšu!

5 Já husárek malý | 1. srpna 2010 v 23:49 | Reagovat

Tak jsem to slyšel v rozhlase, ale postrádám zde vyjádření pana starosty Nečtin. Třeba je to všechno úplně jinak.

6 Občan Nečtin | 2. srpna 2010 v 0:05 | Reagovat

Upřesňuji, že Zlatý lom je na katastru obce Březín, která je dnes součástí Nečtin. Mnohým z nás se likvidace lomu i okolní přírody taky nelíbí. Rádi se přidáme k odporu.

7 Hovorka | 2. srpna 2010 v 0:14 | Reagovat

Jo, dostanou pak od Prahy grant na výstavbu, opravu hradu, kde jim pak pražáci umístí Muchu z Moravského Krumlova. Grant je grant.

8 Hlasí se Manětín | 2. srpna 2010 v 0:24 | Reagovat

Už jste u nás pane burle dlouho nebyl. To letiště tam prý doopravdy bylo. měl jste pravdu. Starosta Nečtin se jmenuje Jiří Křemenák a je to slušný člověk. Ale i my si myslíme, že by se zde příroda drancovat neměla.

9 mapolog | 2. srpna 2010 v 0:43 | Reagovat

Já jsem tuto informaci taky zaslechl v rozhlase a chtěl bych dodat následující. Zlatý lom se nachází 1 kilometr východně v lese od obce Jedvaniny. Na www.mapy.cz je napsán a dobře vidět. Byl jsem tam několikrát na houbách a je to velice zajímavá a příjemná lokalita.

10 katka | 2. srpna 2010 v 22:19 | Reagovat

To jsou tedy věcí. je to příšerné co se nyní děje. Ubývá přírody, zemědělské a lesní půdy. Všude se betonuje a betonuje. Když to tak bude pokračovat tak nevím, nevím.

11 Zuzka a Pavel | 4. srpna 2010 v 12:20 | Reagovat

Je to všude stejné. Příroda nikoho nezajímá. Všichni jen touží po tom jak jí zneužít, využít, a na její úkor vydělat co nejvíce peněz. Je to fajn, že jsou ještě tací bojovníci

12 Holubinka zlatá | 7. srpna 2010 v 20:52 | Reagovat

Jste velký bojovník pane Václav. A to je dobře. Sice nic nezmněníte, ale nám všecm dáváte důvěru, že jsou lidé, kterým to není lhostejné.

13 l.m. | 7. prosince 2010 v 12:42 | Reagovat

Dnes jsem četl váš článek o těžbě pískovce ve ,,Zlatém lomu" a velice mne
zaujal.

Jsem obyvatel Nečtin a o těžbě nějakou dobu vím, ale abych se přiznal neznám
žádné podrobnosti, až po dnešku, co jsem si přečetl váš článek.

Chtěl jsem se zeptat, protože už nevidím na vašich stránkách žádné další
informace, jestli nemáte ještě nějaké informace o průběhu.

14 -vb- | 7. prosince 2010 v 12:43 | Reagovat

[13]: Odpovězeno e-mejlem!

15 Martin, Č | 12. ledna 2011 v 0:36 | Reagovat

Dobrý den,
po přečtení části Vašeho blogu jsem se rozhodl Vám napsat. Jmenuji se Martin  a studuji na Přírodovědecké fakultě UK. O oblasti Manětínsko-nečtinského mikroregionu se snažím sehnat co nejvíce historických pramenů týkajících se místní těžby nerostných surovin (arkózy, fylity alias pokrývačské břidlice, zlato, rašelina) a jejich zpracování (Skelná Huť). Jelikož je z Vašeho blogu patrný zájem o přírodu, který sdílíme, rád bych se zeptal, zda byste o historických či současných dílech nevěděl.
Děkuji, s pozdravem, Martin Č, 3. ročník Hospodaření s přírodními zdroji, PřF UK

16 -vb- | 12. ledna 2011 v 0:37 | Reagovat

[15]: odpovězeno e-mejlem!

17 Vláďa | E-mail | 4. února 2011 v 13:19 | Reagovat

Zdravím a přidávám jednu "lahůdkovou" informaci k zatím krásné krajině u Nečtin.
Výše zmíněné otevření lomu bude jen pralinkou za silně zavánějícím dortu. Hlavním chodem se totiž stane znovuotevření čedičového lomu u Pekelného vrchu (katastr Březín u Nečtin), jehož součástí se má stát tzv. obalovna za účasti nadnárodní společností SKANSKA. Pokud by někdo nevěděl co je to obalovna, tak se jedná o výrobu materálů používaných pro výstavbu silnic s příměsemi asfaltu. Výroba silně zatěžuje životní prostředí a rozhodně není vhodná pro tuto malebnou a zatím nezničenou přírodní lokalitu. Zatím jsem ve fázi zjišťování, zda tomuto záměru ještě půjde zabránit.
Tak si držme palce !

18 Jana | E-mail | 10. října 2011 v 16:10 | Reagovat

Dobrý den , při brouzdání po internetu jsem našla i Váš blog a po jeho přečtení jsem se rozhodla doplnit něco ze současnosti. V srpnu byl podán p.Čechem záměr na stavbu obalovny, najdete ji na stránkách CENIA (EIA) pod zn.PLK1593. O společnosti SKANSKA ani zmínka. Po přečtení záměru jsme se zděsili, co vše ještě bude ničit tuhle krajinu. Nestačí schválené větrníky, těžba pískovce a těžba v kamenolomu. Abychom mohli bojovat založili jsme  občanské sdružení "Pekelný vrch" a přivítáme každého kdo si myslí,že obalovna v této krajině nemá co dělat.

19 Jaroslav Šíma | E-mail | 13. října 2011 v 9:52 | Reagovat

Ničení přírody pokračuje, starosta souhlasil s otevřením lomu na štěrky u Březína a v současnosti dal souhlas s výstavbou velkokapacitní obalovny živičných směsí v  tomto lomu. Tím celá lokalita dostává ránu za ránou a z rekreační odpočinkové oblasti se stává poloprúmyslová oblast s dopadem do širokého okolí. Připojte se všichni k protestu proti této obalovně - dopisy na zastupitelstvo, tisk, a zejména na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP - vyjádření k dokumentaci EIA do 17.10.2011, pak bude následovat posudek a následně veřejné projednávání.

20 Václav Burle | 13. října 2011 v 16:09 | Reagovat

Je to hrozné, co se tady v republice děje za svinstva. Nejvíce to odnáší matka příroda a tím i lidé. Kopeme si  hrob!

Jenže jednotlivým lidem je to úplně jedno. Začnou se teprve zajímat až když to ohrožuje je. Dokud se nedáme dohromady na vesnicích, v městečkách, městech, tak nic nedokážeme. Ale bojujme! Neděláme to pro sebe, ale pro potomky nás všech....

21 Michal Domek, Trhomné | E-mail | 31. října 2011 v 13:55 | Reagovat

Dne 28.10.2011 (4sudy, Trhomné) založeno občanské sdružení na ochranu krajiny a hlavně na odpor za výstavbu obalovny. Sešlo se kolem 100lidí. Zvoleno předsednictvo a ostatní členové, projednány dostupné informace ohledně potenciální výstavby. Brzy bude spuštěn web.

22 md | E-mail | Web | 21. srpna 2012 v 14:13 | Reagovat

http://www.carpenter.wz.cz/clanek1.php

23 md | E-mail | 21. srpna 2012 v 14:21 | Reagovat

http://www.denik.cz/plzensky-kraj/stavba-obalovny-u-nectin-na-plzensku-stale-budi-odpor-20120511.html

24 Jiří Mikšovský | E-mail | 27. července 2014 v 11:28 | Reagovat

Dobrý den jmenuji se Jiří Mikšovský a bydlím v Nečtinech také jsem spolutvůrcem Přírodního parku Fénix, který se rovněž nachází v Nečtinech a už to co tvoříme mluví za to co jsme a jak smýšlíme a proto nedovolíme žádným způsobem likvidovat tuto oblast nikomu a ničemu včetně  Prahy nikdo z lidí kteří rozhodují o našem životním prostředím nezáleží na tom jak budem a v čem žít . Strach který zde panuje je do očí bijící a hloupost místních obyvatel se malo s čím dá srovnávat tým nemyslím všechny obyvatele . Na otázku položenou několika lidem z obce "proč se tomu nepostavíte " dostanete toliko odpovědí : na to už jsem starý(á), když se ozvu nedostanu dříví, výš kolik má starosta známých ,ale vždyť je to jedno já se večer vrátím z práce a sem rád že sem,a co je nejhorší ze všeho je to, že veřejně se ponižuje správnost věci s omluvou že se zvýší zaměstnanost v obci .No abych nebyl příliš surový prohlašuji tuto obec za 1. Kocourkov který na území této republiky vznikl a všichni se po něm opičí . Co s tím ? Kdo to změní snad příští volby ? Jsem trochu skeptik mluvíme-li o volbách protože politika Pana Křemenáka je dána a s ní i možný výsledek příštích voleb .Nelze totiž přebít argument " když jsem to pokazil měl bych to dát do pořádku" jedná se o nemalý dluh který vznikl obci špatným hospodařením s dotacemi cca 12000000 kč.Kdo by za to mel nést odpovědnost je jasné ,ale proč to má odnést celá obec to je mě osobně nejasné .Sám pan starosta mě nedávno upozornil když jsem se ozval ,že je tady pořád starostou on a že prý zodpovědnost padá na něj když se něco stane .Tedy ptám se já je ochoten podstoupit zátěž kterou obci připravil do budoucnosti jinak nežli této obci odlehčit od finanční jistoty ,je schopen dostát osobní odpovědnosti za činy jenž způsobil.Jestli-že ano vše je v pořádku ,pak tedy vyvstává otázka kde na ten dluh chce vzít a kdy zruší vše co tyto obce kterých se to týká omezuje v poklidném žití . dost bylo slov psaných je  načase něco dělat než bude ještě hůře. Prosím tímto zamyslete se a nedávejte průchod hlouposti toto je výzva né přání jde přece o náš prostor oni tu nemusí žít mi chceme.    Jiří Mikšovský z Přírodního parku Fénix v Nečtinech

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama