Ing. Jiří Burel - významnmý český mykolog - ROZHOVOR, který se nikdy neuskutečnil

7. listopadu 2010 v 18:36 | S panem inženýrem se znám již delší dobu a jsem fascinován jeho znalostmi nejen kolem hub |  Rozhovory
Významný český amatérský mykolog ing. Jiří Burel je do hub - v tom dobrém slova smyslu -  úplný blázen. Jsou  nejen jeho koníčkem, ale především  posláním na celý život. Řadíme  ho, za jeho neúnavnou vysvětlující osvětovou práci, mezi nejpřednější následovníky pana Smotlachy. Již několikrát jsme ho ve vší slušností a počestnosti požádali o rozhovor, ale marně. Takže si něco málo, nebo hodně, vyfabulujeme. Máte se na co těšit....

Václav Burle

*** Pane inženýre, o vás je známo, že jste se  k houbám dostal hodně pozdě. Jest-li se nemýlíme, tak v sedmnácti letech. Kde a proč nastal ten zlom? Dnes je to už plných dvacet let.....

Údaje máte naprosto přesné. To jsem takhle jednou......

Houby jsem samozřejmě sbíral od malička. Učtelem byli prarodiče a samozřejmě rodiče. Všude je to stejné. Tam, kde je v rodinách zájem nejen o houby, ale i o přírodu jako celek, tak se to jednoznačně přenáší na potomky.

O houbách jsem nevěděl téměř nic, až do okamžiku, kdy jsem objevil takovou divnou, záhadnou plodnici. Byla hodně černá, až ošklivá, šupinatá. Neváhal jsem a zakoupil svůj první atlas. Dnes už ten první, z přemnoha, zaujímá v knihovně čestné místečko. Zjistil jsem, že se jedná o šiškovce černého. Bylo to zrovna v době, kdy jsme odjížsděli na Šumavu. Tahle dovolená byla moje první pouze houbová.

*** .... a nyní bude určitě následovat povídání o vašem vstupu do České mykologické společnosti, kde ve výboru zaujímáte jedno z předních míst.

Než jsem se stal řádným členem, tak to trvalo ještě moc dlouho. Já jsem byl totiž přesvědčen, že do společnosti se může přihlásit pouze houbař, který o těchto darech lesa zná téměř všechno. Když jsem v Praze navštívil mykologickou organizacei, jako že se přihlásím, tak jsem ovládal na 300 hub. Potkal jsem tam zajímavé a chytré lidi. Houbaření je pro mne víc než jenom koníček.  

*** Mykologie je převelikým vědeckým oborem. Není na světě mykologa takového, který by se mohl naučit jen její nejmenší část.  Vy ale máte kolem hub velice široké až nepochopitelné vědomosti. Jak tenhle problém řešíte? Jste mykolog všestranný, nebo máte mezi plody lesa nějaké specializované miláčky?

Je to přesně tak, jak se ptáte. Všechno se člověk naučit nemůže. Mojí specializací jsou houby nejkrásnější - hnojníci. Umíte si vůbec představit, jak jsou přenádherní?

"""Hnojníci jsou bezesporu, jednoznačně, nejkrásnější houby na světě! Kdo toto popírá, tak určitě, ale určitě, nemůže být dobrý mykolog.""" 

Jedinou šancí mykologa, jak profesionálního, tak i amatérského, ale i zdatného houbaře je - jestliže chce být ve svém oboru dobrý -   zabývat se nějakým konkrétním rodem.

*** ...a ve vašem případě jsou to ti milovaní hnojníci.

Přesně!  Vybrat si  určité houby a o nich získávat neustále nové poznatky. Neustále kolem nich bádat, hlouběji je poznávat. To ale nejde bez přátel, kamarádů, kamarádek, jak z okruhu profesionálních, tak i amatérských mykologů, houbařů, s nimiž je nutné neustále spolupracovat. Věřte, že jsme si mezi sebou vytvořili obrovská přátelství,  na celý život. Nic krásnějšího snad ani neexistuje. Tímto jim děkuji!

Jiří Laštůvka
A zde je pan ing. Jiří Burel přímo v akci. Fotografování hub věnuje náležitou pozornost. Jako učitel fotografování stále upozorňuje, že bez stativu, odrazky, štětečku, pinzety, nůžek  apod. to nepůjde.

Jiří je vynikající fotograf a to nejen hub. Dosáhl již v mnoha soutěžích řadu úspěchů. Taky by vás zajímalo, čím ty vynikající snímky dělá, jaké má grify?  Brzy se dočkáte. Příště s ním uděláme rozhovor na téma "Fotografujeme houby" a ukážeme vám na tomto blogu mnoho jeho fantastických fotografií. Už se těšíte? My taky! 
Foto: Jiří Laštůvka

*** Rád bych vás nyní požádal, jest-li by jste mohl některé  připomenout, vyzdvihnout. Ale to určitě není možné, že... 

Máte pravdu. Jsou jich desítky a určitě bych na mnohé zapomněl. A to by mne moc mrzelo. Ještě jednou - děkuji přátelé! 

*** Vraťme se ale k těm vašim miláčkům, i když já si myslím, že mnozí hnojníci nepatří zrovna mezi půvabné plodnice.  

Něco takového může říci pouze neznalý člověk, že pane Burle, který o houbách neví vůbec, nebo téměř, nic. Pro mne jsou to nejkrásnější a nejzajímavější houbičky.

Jsou specifické tím, že rostou z velké části na hnoji, nebo pohnojených místech, ať je to z trusu různých zvířat nebo jsou to klasická hnojiště. Tam jich roste až čtyřicet procent. Další větší množství hnojníků roste ze dřeva, nebo z dřevěných zbytků, mulčovacích kůr.

Další menší skupina má klasický pozemní růst na místech vlhkých a něco málo hnojníků roste z bylin, tlejících trav, rákosů, nebo i z textilních tlejících zbytků.

Jiří Laštůvka
Pamatujete, jak jsme nedávno psali o přednáškách pana Burela a upozorňovali, jak při nich dokonce tančí. Celým tělem umělecky dovytváří slova své přednášky. Je to něco úžásného. A tady máte další důkaz, že tančí, baletí, i při fotografování svých miláčků.  Je prokázáno, že vědci, badatelé, svoji práci milují. A tím to je, že.... 

Neodpustíme si ale poznámku, že jeho snímky něco málo, hodně, postrádají.  Jsou takové moc vědecké, technické. A stačilo by tak málo, aby svou nádherou,  dobyly vesmír.  
Foto: Jiří Laštůvka
   
*** ... ale proč jste si zrovna vybral hnojníky?

Jsou specifické tím, že se roztékají od okraje klobouku, a také jsem chtěl, aby rod, kterým se budu zabývat, měl dostatek druhů na poznávání. Nemalou úlohu musí také sehrát  dostatek literatury a fakt, že přede mnou neexistoval žádný specialista, který se hnojníky zabýval. Nechtěl jsem duplikovat žádné dílo. 

*** O jakých číslech hovoříme?

Hnojníků v České republice je zhruba 100 druhů. Osmdesát jsem jich už viděl a na ten zbytek doufám, že brzy narazím. Bez pomoci ostatních houbařů to určitě nepůjde.

V Evropě se samozřejmě jedná o větší číslo - 125 druhů a na světě to bude několik set.

*** V této souvislosti se naskýtá otázka, jest-li by jste spolupráci především s houbaři nepotřeboval rozšířit, a jak by jste si to představoval...

xxxxxxxxyyyyyyzzzzzzz (snad bude někdy dopsáno!!!)

***  Každý vědec, badatel, mykolog, houbař, ale i umělec, sportovec, chce být zapsán do análů lidstva. Myslíte si, že máte šanci najít houbu, hnojníka, který ještě nebyl určen, popsán?

Lze předpokládat, že jsou ještě neobjevené druhy a o rodu hnojníků to platí obzvláště. Tak, jak přibývá objevů v mořích a oceánech, mezi hmyzem, tak to je a bude i v mykologii. Zejména pak ve světe, neboť nejen  v pralesích jsou obrovská neprobádaná místa.

U nás je to podobné. Domnívám se, že nás čekají ještě zajímavé nálezy a u hnojníků to platí především. Je to matematika. Hnojníky se doposud zabývalo jen několik mykologů. Dalším faktem, který hovoří pro pozitivní výsledek, je, že určovací znaky u hnojníků jsou velmi specifické, velmi drobné. Přejeme Vám mnoho úspěchů a věříme, že brzy budete mít úspěch s kterým se s námi podělíte!

*** O vás je známo, že máte náročné zaměstnání na jednom z ministerstvech České republiky . Je pochopitelné, že volný čas věnujete houbaření, mykologii. Ale  proč  se s takovým zápalem dobrovolně a nevýdělečně, což je v dnešních časech nebývalé,  tak věnujete v České mykologické společnosti, kde jste místopředsedou, i stovkám amatérských houbařů. Stojí vás to spoustu drahoceného času, ale i financí. Kdyby jste tento čas věnoval sobě, tak jste mnohonásobný milionář! 

Takhle se nemůžeme na tuto problematiku dívat. Jsem přesvědčen, že každý člověk by měl část svého drahého volna věnovat i ostatním. Já jsem houbař, možná i dobrý mykolog, tak.....

*** Uměl by jste definovat, jaký je rozdíl mezi mykologem amatérským a mykologem profesionálním?

Zdálo by se, že vaše otázka je jednoduchá, ale opak je pravdou. Na jedné straně profesionálům je mnoho co závidět, ale na straně druhé, také to nemají jednoduché.

*** Můžeme tomu rozumět i tak, že po stránce mykologie je mnoho co jim závidět, ale bohužel jsou povětšině státními zaměstnancii a tím je řečeno vše! 

Ano, jejich práce, celoživotní dílo, není jednoduché, je to doslova řehole,  a jejich ocenění neodpovídá vynáloženým znalostem, úsilí, poslání pro lidstvo, přírodu. Bez plného zanícení pro tuto práci, která je celoživotním koníčkem, posláním, by se to dělat nedalo.

Profesionál se zabývá mykologií od příchodu do zaměstnání až dlouho do večerních hodin. Práce je to náročná a převelice důležitá, významná. Je to obrovská piplačka. Nemůže si dovolit udělat i tu nejmenší chybičku. Ta by měla v budoucnosti i nedozírné následky.  A to zejména v určování hub a v jejich uchovávání pro další odborné generace. Sám se rozhoduje, kdy bude bádat na odborném pracovišti, nebo kdy vyrazí do terénu.  Jeho práce nikdy nekončí...

Amatérský mykolog je znevýhodněn, že chodí do práce, a teprve ve svém volném čase se může věnovat svému koníčku, poslání. Samozřejmě, je to i na úkor jiných aktivit a přiznejme si otevřeně, že bohužel i rodiny.    

*** Jest-li jsme správně informováni, tak vy jste novomanžel. Jak se na vašeho koníčka, nebo lépe řečeno poslání kolem mykologie, dívá vaše překrásná a okouzlující polovička? Je vám při houbách oporou nebo vás z tohoto důvodu posílá do horoucích pekel.

Ženy to nemají vedle nás mužských lehké. Dobře si ale uvědomují, že každý chlap potřebuje k životu nějakou tu hračku a u mne jsou to houby. Je tolerantní, což je v každém manželství věcí nebývalou a moc potřebnou. Nejinak je to i u mne.

/ dokončení příště..../ Všechno víme. Dnes najdete odposlechy všude. Stačí mobilní telefon, který má solární články a je vystaráno!!! 

*** Dostali se nám do rukou fotografie,  z vaší poslední společné dovolené uprostřed orlických lesů. Můžeme je uveřejnit? Z nich je patrné, že vaše manželka je v překrásném prostředí chatového tábora velice spokojena.  Kolem na všech stranách široký hvozd a vaše žena stále zpracovává vámi přinesené houby. Není to z vaší strany šikanování?

/.....pokračování zítra.... /

*** A na závěr si vás vyzkoušíme jaký jste znalec hub. Víte vůbec, jaký je rozdíl mezi houbařem,  amatérským mykologem a profesionálním mykologem?

Tak to vím naprosto přesně. Neboť to je oblíbený vtip Jana Borovičky, rovněž člena vedení České mykologické společnosti. I když je založen na pravdivém základě. Mykolog je ten, kdo má mikroskop. Kdo ho nemá, tak je "pouhým" houbařem!

Radek Pilař
A tady je pan ing. jiří Burel přímo v akci. Nikdy neodmítne pozvání houbařů z celé republiky na společné mykologické vycházky. Jeho znalostí si všichni nesmírně váží. Děkujeme Jiří!!!

To jsme takhle seděli u táboráku a začali vypočítávat, co všechno dělá, a jak to může všechno stačit. Místopředseda v ČMS, badatel, nyní založil klub v Jihlavě, navštěvuje houbaře po celé republice, pořádá výstavy, přispívá do sborníku a to určitě ještě není všechno. Děkujeme Jiří! Foto: Radek Pilař

Poznámka: K tomuto rozhovoru přivítáme s panem Jiřím další fotografie. Posílejte na burle@seznam,cz s uvedením příjmení. Děkujeme.
 

61 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 husárek | 7. listopadu 2010 v 19:13 | Reagovat

Jenom Vene doufám, že ten rozhovor dotáhneš do zdařilého konce. Zatím to nemá chybu. Sám jsem zvědavý kdo to ten náš Jiří vlastně je!!! A budou i ty fotky? A co kdyby pan Burle přidal i nějakou svou houbu!

2 -vb- | 7. listopadu 2010 v 23:30 | Reagovat

Určitě jste se překlepl. Chtěl jste napsat Burel, že....

3 Bobina | 8. listopadu 2010 v 15:43 | Reagovat

Začíná to dobře. Já jsem nikdy v Praze na přednášce nebyla, ale o panu Jiřím bych se ráda dozvěděla víc. Říká se o něm, alepspoň co se týká hub, že je úplný světec.

4 Kryšot | 8. listopadu 2010 v 16:32 | Reagovat

[3]:Znám se s Jirkou dobře,ohledně hub spolu spolupracujem a jeho úžasné znalosti,natšení a neúnavné nasazení mohu jen potvrdit.

5 husopaska | 10. listopadu 2010 v 23:18 | Reagovat

...zítra již několikrát bylo. Budete pokračovat?

6 Václav Burle | 11. listopadu 2010 v 23:55 | Reagovat

Ano pokračovat budu. Už mám potřebné poznámky a teď jenom najít pohodu a napsat to. Bude to opravdu brzy....

7 houbař | 12. listopadu 2010 v 22:31 | Reagovat

Pana inženýra znám z přenášek. Je to vynikající chlap, který umí. Už se těším až to dopíšete. A dejte sem i fotku.

8 mykolog | 19. listopadu 2010 v 0:27 | Reagovat

Začal jste dobře, ale už by jste to měl dokončit! Všichni čekáme co z vás chlapci vyleze. Zatím dobrý, zajímavý.

9 houbolog | 19. listopadu 2010 v 12:08 | Reagovat

Vidím, že to začínáte dopisovat. Je to fakt dobrý a Jiří si to zaslouží. Nebyla by i nějaké jeho foto?

10 kostelník | 19. listopadu 2010 v 13:19 | Reagovat

Dobrý, fakt dobrý, ale proč si pořád Václave tak vymýšlíte. Proč tvrdíte, že ten rozhovor se doopravdy, fyzicky neuskutečnil. To přece není vůbec možné.

11 kostelník | 19. listopadu 2010 v 13:50 | Reagovat

Jo to už je o hodně lepší. Ty fotky jsou dokonalé. A kdy to dopíšete?

12 Zdenka protivínský hvozd | 26. listopadu 2010 v 16:26 | Reagovat

Dobře se to čte a ty fotky jsou fakt vtipné. Škoda, že to ještě není dopsáno. A ještě jednou převelká škoda, že takových lidí jako je pan inženýr Burel není víc.

13 amatér | 1. prosince 2010 v 0:40 | Reagovat

Pěkný rozhovor i když asi ještě nemá konec. Z té fotografie laně jsem ale celý rozpačitý. Pořád nevím jestli ten snímek je úžasný nebo naopak úplně debilní. V každém případě je zajímavý. Hodný přemýšlení.

14 houbolog | 2. prosince 2010 v 12:07 | Reagovat

Mám dojem, že pan inženýr drží celou mykologickou společnost. Kdyby asi jeho nebylo, tak už ani nejsou ty vynikající přednášky. Jako profesor mykologie, přednášející, je vynikající. Nemá konkurenci. Bohužel.

15 Zdeno | 3. prosince 2010 v 13:42 | Reagovat

Pod to se sice podepisuji ale pro nás je to do prahy daleko. Nešla by někde ta jeho vystoupení přeříkat?

16 tremp z Brd | 5. prosince 2010 v 21:44 | Reagovat

Tak to je dobrý vole. To se ti fakt povedlo.

17 Marie Posedníková | 7. prosince 2010 v 1:34 | Reagovat

Zajímavé, ale moc odborné. Připadá nám ale, že ten rozhovor ještě není ukončen, že?

18 Maruš | 16. prosince 2010 v 23:40 | Reagovat

Pěkné povídání. Je fajn, že mezi námi jsou ještě lidé, kteří mají koníčka jako koně, kteří mají o něco zájem a nenechávají si znalosti jen pro sebe. A sem jednoznačně patří pan Burel, kterého znám pouze z televize. Měl tam podobné vystoupení.

19 houbař od boubína | 17. prosince 2010 v 21:50 | Reagovat

Zajímavé počteníčko a srandovní vynikající fotky. Bylo by dobré rozhovor ještě více rozšířit. moc zajímavé.

20 houbař | 22. prosince 2010 v 16:52 | Reagovat

Pana Burela neznám ale moc jsem o něm již slyšel. Určitě je to prima chlap, když se nezištně o nás houbaře tak stará. Má nějaký blog, internetové stránky? Napište tady o něm víc, prosíme.

21 fotograf | 12. ledna 2011 v 0:50 | Reagovat

Ty rozhovory máte pane Václav dobré. Jenom škoda, že jich je tady málo. Přidejte.

Byl tady ale i rozhovor s nějakým kuchařem. Kam zmizel? Vy jste ho odstranil? Proč?

22 Maruš | 18. ledna 2011 v 22:31 | Reagovat

Dobré čtení. kdyby tady podobných rozhovorů bylo povícero, tak by to nemělo chybu. Dobrý blog. Ráda sem chodím.

23 tremp z Brd | 21. ledna 2011 v 17:00 | Reagovat

Pan Burel jezdí s vámi na ty mykologické vycházky, akce?

24 Václav Burle | 4. května 2011 v 17:17 | Reagovat

Pan Burel s námi na akce nejezdí. On má bohužel převelice mnoho aktivit a samozřejmě i rodinu. Vše stihnout, zajistit, nemůže.

25 Zavináč | 23. září 2011 v 23:13 | Reagovat

Zajímavé. Jen víc takových rozhovorů.

26 husopaska | 13. října 2011 v 0:14 | Reagovat

Proč se kluci perete, vždyť vám jde o totéž.

27 Pavlína | 24. ledna 2012 v 23:02 | Reagovat

Kde a kdy jsou ty mykologické přednášky? Budou i v letošním roce?

28 -z- | 26. ledna 2012 v 12:44 | Reagovat

Zajímavý, pěkný a ani ty reportážní fotky nemají chybu. Takových rozhovorů by to chtělo povícero.

29 Josef Vyskočil | 28. září 2013 v 21:54 | Reagovat

Pan Jiří Burel je zákeřný křivák a jde mu jen o svůj prospěch!

30 Václav Burle | E-mail | 28. září 2013 v 22:00 | Reagovat

Pane Vyskočile, promiňte prosím, ale tady na blogu se sprostě mluvit nebude. Jest-li máte něco konkrétního proti panu Jiřímu, tak to napište slušně a on se Vám určitě k vašemu názoru vyjádří...

Popřípadě můžete svůj názor poslat na můj e-mail. Další podobné Vaše příspěvky budu mazat!!!

31 Tomáš | E-mail | 29. srpna 2015 v 12:54 | Reagovat

Dobrý den,
Našel jsem houbu a prosím o radu, jestli to není český Lanýž...foto mohu poslat email, pokud mi ho pošlete... . Tomboj@seznam.cz

32 Břeťa | 12. září 2015 v 23:36 | Reagovat

Dobré povídání!

33 Mašťák | 5. října 2015 v 23:43 | Reagovat

Tak tak.

34 Luboš Posázaví | 3. července 2018 v 23:29 | Reagovat

[33]: Budou další?

35 Hozák Luboš | 11. října 2018 v 13:24 | Reagovat

Říkal jste, že rozhovory budete dělat pravidelně. Tak co to konečně začít plnit. Jsou moc fajn.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama