Zde bude otištěno vyjádření ČMS k ochraně hub!!!

17. prosince 2011 v 0:07 | Výbor ČMS se mimořádně sešel, aby se poradil o ochraně hub v České republice |  Ochrana hub diskuse
(27. 8. 2013) - Poznámka: Ten dopis ČMS s podtitulku jsem ještě neměl možnost číst. Tenkrát byl společností zaslán jen na určité adresy. Pravděpodobně, již tenkrát, vedení společnosti v něm upozornilo organizace, aby se vážněji zajímaly o ochranu hub a zabránily nevhodnému chování ze strany některých taky houbařů. Nemáte někdo ten dopis? Prosím pošlete. Děkuji.

TAK JSEM SE KONEČNĚ DOČKAL

Tak tohle je podle pana místopředsedy ing. Jiřího Burela mé udavačství. Názor si každý udělejte sám. A vy pane inženýre otisknete tady ihned, neprodleně, ten e-mejl, který jste rozeslal na organizace. Ať si všichni mohou udělat názor. Nebo ho mohu uveřejnit já? (nemohu protože do dnešnho dne jeho obsah neznám a tak ho nezná nikdo z vás)

PAN BUREL NAPSAL: Veřejně jste zde i na přednáškách ČMS orgánům ČMS "nepravdivě udal" P. Knápka a obvinil ho z toho, že na letošní výstavu nezákoně utrhl a donesl hřib královský!!

A dosud jste se mu neomluvil.

Zároveň jste veřejně udal a obvinil M. Mikšíka z téhož a zároveň na přednášce ČMS jste ho veřejně udal z porušení zákona publikováním fotky vytrženého hřiba královského, a přes upozornění MM, že hřib byl yfocen va Španělsku španělským mykologem a vše je v publikaci uvedeno jste neměl ani tu kapičku cti a studu v sobě, abyste se mu omluvil - naopak jste si ještě přisadil.

ODPOVĚĎ VÁCLAV BURLE: Z předešlého textu pana Burela jasně vyplývá, že jsem nikoho a nikde neudal. Bylo nejen mojí povinností upozornit na porušování nejen zákonů České republiky, ale především požádat Českou mykologickou společnost, její vedení, ale i všechny houbaře, aby tyto zločiny se neděly. Je to nemorální, není to správné a proti Matičce přírodě.

Václav Burle se svým přítelem, německým ovčákem....

To co jsem udělal já - upozorňuji, že pouze na přednáškách, na mém blogu a na nahoubách - měla právě udělat mykologická společnost, její vedení a rovněž profesionální mykologové tak, jak je to v dopise, který jsem od jednoho z nich obdržel. Státem chráněné houby se trhat nesmějí!!! Více k této problematice je na burle.blog.cz.Děkujeme neznámému houbaři, který sem na blog poslal tyto usvědčující důkazy!!! Zde je strůjcem Petr Knápek, alias forrest a jeho kumpáni. Jistě k tomu není třeba nic dodávat...

Dobře si prohlédněte vše vysvětlující snímky. Máte na nich vše podstatné - chráněné, utržené, následně vyhozené, strůjcem je Česká mykologická společnost, která stále k této nemilé události mlčí. Nebylo by správnější, čestnější, se omluvit, umýt si hlavu a udělat vše pro to, aby se to již nikdy neopakovalo!!!

A NAVÍC - pan Knápek alias forrest a pan Mikšík se udali sami!!! Podle mých informací, od vedení České televize, profesionálního mykologa, podnět byl dán reportáží z výstavy hub v Praze. Po celé republice se houbaři divili, jak můžou být výborem ČMS vystavovány chráněné houby. Tuto reportáž si můžete najít na internetu. Byla vysílána, myslím, v době, kdy se uvádí Minuta z přírody. Pořad se uskutečnil v době výstavy.

Píšete pane Burele, že jsem pana Knápka udal nepravdivě. Já jsem ho za prvé neudal a už vůbec se nejednalo o nepravdivou skutečnost - viz televizní vysílání.

Při mnohých našich rozhovorech jsem Vás mnohokrát - a to v přítomnosti pana Knápka - upozorňoval, na jeho zločinnou činnost kolem hub. Vy jste ho stále kryl a dával jste mu dokonce za pravdu. Myslíte si, jste opravdu přesvědčen, že je to správný postoj místopředsedy mykologické společnosti? Nemáte právě vy dělat osvětovou činnost a houby ochraňovat. Vysvětlete nám prosím, proč to neděláte??? Ještě jednou. Vysvětlete nám prosím, proč to neděláte?

Na televizním záznamu je jasně vidět a zde na těchto stránkách a na přednášce ČMS se pan Knápek i veřejně přiznal, že ten hřib královský, pravděpodobně na Váš příkaz, utrhl. Určitě to neudělal z vlastní íniciativy. Tak hloupý od doopravdy není!!!


....a pro tuto vzácnost si doskočil do rezervace pan mykolog Mikšík a to pravděpodobně opět se svým komplicem, Petrem Knápkem. Člověk, který vydává fantastické houbařské atlasy. Mnozí by za nález takovéto vzácnosti dali, ve vší slušnosti a počestnosti, bůhvíco. A pak jeden posílá mladým houbařům, ale i staré generaci vzkaz - pleňte, nic se neděje, my jsme odborníci, my můžeme!!! Tak můžete i vy!!!Tento způsob léta je cestou do pekel!!!

Na fotografii máte veškeré údaje, aby jste si mohli tento televizní příspěvek, v klidu domova, pustit a udělat si názor. Je opravdu správné likvidovat houby, kterých je v přírodě tak málo? Není lepší a správnější je nechat Matičce přírodě, nerušit je, ale naopak jim umožnit, aby se v klidu mohly rozmnožovat, pro radost nás všech, přírody.

A co se týká pana Mikšíka, tak to máte hodně popletené. Pan Mikšík utrhl a na výstavu dopravil lanýž letní. Opět státem České republiky chráněná houba!!! Opět je vidět na záznamu České televize. (Jenom nechápu, kdo byl tak hloupý a kameramana vyzval, aby si tyto dvě chráněné plodnice natočil. To musel být úplný tupec, když se sám takto hloupě udal!)

Takže u pana Mikšíka šlo o lanýže letního.

Je pravda, že na přednášce - než jste mě utnul a zakázal dále pokračovat, - to jste se asi hodně bál, co všechno vypluje na povrch, že? - jsem panu M vytknul utržení hřiba královského, kterého uveřejnil ve své vynikající knize. Doporučuji si jí sehnat. Je naprosto úžasná. jenom podpis autora mě v ní chybí.

Pan Mikšík vysvětlil, že to není plodnice z Čech, ale ze Španělska. Vše bylo vysvětleno, takže zde jistě není co přidávat.

TROCHA HISTORIE - Jistě si všichni pamatujete, jak právě na těchto internetových stránkách byly stále obrácené houby, tak zvaně jste se jim koukali pod sukýnky. (Vše je na burle.blog.cz) Hrůzostrašné bylo, že to často byly chráněné houby. Dokonce i ty hřiby královské, lanýže letní. Toho právě pan Burel veřejně vořezal a vystavil nejen zde na internetu. Protestoval jsem, byl jsem stále oslovován jako blbec, kretén, debil atd. Ale vždyť jsem měl pravdu!!! A co se nestalo. Už tady ty vytržené a obrácené plodnice vidět nejsou. A to je jistě moc dobře.

Dokonce se tady již neobjevují vytržené plodnice chráněných hub. Pamatujete si, jak mnozí z vás vytrhly hřiba královského a další chráněné houby a položili je při fotografování tak, aby byly vidět od spodu.

Panu ing. JB jsem řekl na našem setkání následující: já nemám nic proti tomu, aby jste si houbu utrhl, obrátil, vyfotil. Vy jste badatel, mykolog, tak proč ne. Navíc to potřebujete do knih, atlasů. Ale proboha, proč to musí dělat každý houbař, který má fotoaparát. A fotoaparát má dnes každý. A pan Burel forrestovi řekl - on má pravdu!!! Vždyť těch chráněných, ohrožených a v Červeném seznamu sepsaných hub je převelice málo. Právě proto jsou chráněné. Nebo ne, pane Burele.

V dopisech, které jsem si vyměnil s profesionálními mykology jsem psal, že je třeba požádat "parlament" aby vyhláška "zákon" byl doplněn o body, ve kterých by se psalo, kdo může houby obracet, studovat atd. Dále např. bod, ve kterém by se říkalo následující: "pro potřeby mykologických výstav, je po uvážení ČMS, možno si chráněné plodnice utrhnout za účelem seznámení široké a odborné veřejnosti."

Není ale přece možné, aby si kdokoliv mohl utrhnout chráněnou houbu jen proto, aby si jí mohl vyfotografovat a udělat si čárku ve svém fotografickém atlase hub. Tak to fungovat nemůže.

Pane místopředsedo ing. Jiří Burele neměl by jste zde napsat, jak si tu ochranu hub představujete? Zatím to vypadá, že jste příznivcem těch trhačů, ničitelů. Ale tomu já nevěřím. Tak se prosím nejen zde vyjádřete!!! Jaký je názor České mykologické společnosti na tuto problematiku?

Dostávám řadu e-mejlů, ve kterých se píše, proč nemám pana Burela i pana Knápka rád. Prý je to pro houbaření, mykologii, velká škoda, že jsme na válečné noze....

Vždy odpovídám, že já pana Burela doslova miluji a to zejména pro to, co pro mykologii nezištně dělá. Toto sem mnohokrát i na internetu veřejně vyslovil. Věřte, že já jsem rozumný člověk a nepřátel z mé strany nemám. Už jsem moc starý na to, abych si myslel, že nějaká nenávist něco vyřeší. Dokonce jsem mnohokrát napsal, že kdyby pana Burela nebylo, tak mykologická společnost dávno skončila. V této souvislosti se seznamte s názorem pana Borovičky, ale to trochu v jiné souvislosti.

A co se týká pana Knápka, tak platí to samé, co jsem napsal u pana Burela. On jenom potřebuje se ještě otrkat. O životě neví vůbec nic. To je ale u této generace zcela normální, bohužel.

Právě dnes, když jsme kvůli vichřici utíkali z hvozdu, více na burle.blog.cz, jsem si na něho v dobrém vzpomněl a to dokonce mnohokrát. On se vypracoval ve vynikajícího amatérského mykologa a to mu hezky závidím. Neboť já o houbách stále nevím nic. Kdo ale ví, že. Vždyť hub je více než 1,5 miliónů. Jenom nechápu, jak to kdo spočítal. To snad ani nelze....

U pana Knápka mě neustále udivuje, jaké má o houbách vynikající znalosti, takovou tu nadstavbu, kterou v žádných odborných knihách, sbornících, nenajdete. Vždyť jsem ho mnohokrát citoval, nabídl mu spolupráci, otiskl jeho fotografie. Jenom dávno již mu mělo být řečeno, aby ty chráněné houby neventiloval na veřejnosti. To mu na naší schůze doporučil i pan ing. Burel.

Právě dnes, když jsme bádali kolem pařezníků pozdních jsme si všichni na pana Knápka vzpomenuli. Vždyť to byl právě on, kdo nás všechny seznámil s jedlostí těchto hub a s jejich kuchyňskou přípravou. Za to mu patří metál.

Jestli máte někdo nějaké připomínky k tomuto mému traktátu, tak prosím slušně. Zkusme kolem hub bádat a ne se hloupě napadat.

TERCE, ale i ostatním: Terka projevila zájem, aby někdo sem vložil mojí fotografii. Nebyla první, to se tady již objevilo mnohokrát. Dokonce se na nahoubách snímky zjevily, ale byl na nich někdo úplně jiný. Stačilo požádat a já bych vám sebe bez problému ukázal. Jenom si prosím uvědomte, že jsem stár sedmdesáti let. V mládí jem vypadal úplně jinak a dokonce, když jsem šel v patnácti na vojnu, tak jsem měl ve zdravotní knížce napsáno - podvyživený!!! Dnes již mnoho operací, zdravotních problémů. Stáří se hlásí.
....

Všem Vám drazí přátelé přeji šťastné a veselé vánoce a do nového roku hodně životního štěstí, zdraví a celoroční pohody. Líp bohužel nebude, a tak aby nebylo jen hůř. Kdokoliv budete mít nějaký ten problém a já budu moci pomoci, tak se na mne s důvěrou obraťte....


* * * D I S K U S E * * *

Pan Michal Mikšík se ptá ...

Pane Burle, nebudu tu vést polemiku ohledně toho, co je pro ochranu hub prospěšnější, to by bylo na dlouho, ale jedno vím jistě, Vy to rozhodně nejste. Jediné, co jste dokázal je rozeštvat a nabořit proti sobě spoustu lidí, vy jste mne pomluvil (viz. hřib královský v mé knize) a svědkem toho bylo spousta lidí. Věřet mi, že Vás všichni nenávidí ne proto, že máte pravdu, ale protože jste jako rakovina, které se lze jen těžko zbavit a v tom jste vážně extratřída. Vždy se snažím jednat pokud možno s aspoň nějakou mírou ohleduplnosti a snažím se neusnést se svými emocemi, ale u vás se mi to daří opravdu jen obtížně. Kdybyste svou píli, vůli a entuziasmus pořád někoho napadat a pomlouvat použil pro jiný účel, třeba pro ten, že odejdete, slavil byste veliký úspěch.

Pan Václav Burle odpovídá ...

Napsal jste pane Mikšík rozhodující větu, cituji: "...ne proto, že máte pravdu!!!" A vo tom to je. MÁM PRAVDU!!! a proto nemá cenu o tom dále diskutovat. Česká mykologická společnost se teď musí vyjádřit. Říci své stanovisko a omluvit se, že trhá chráněné houby. Nejen, že tím porušuje zákony České republiky, ale i památku mykologů, kteří tady již nejsou, a kterým osvěta a příroda byla svatá.

Pane Mikšík, proč tady omýláte ten hřib královský? Já tehdá nevěděl, že je ze Španělska. To bylo ještě v době, kdy jsem vaší úžasnou knihu ještě neznal.

Proč se ale nevyjádříte k tomu utrženému lanýži? Proč jste to udělal? Přece nejste tak hloupý? Proč jste porušil zákon České republiky. Promiňte vyhlášku!

Píšete, že jsem rakovina. To je váš názor. Můj názor je, že nepřipustím ty vaše hloupé názory, že houby umí vyléčit rakovinu. Dokonce, jak mnozí mykologové z vašich řad tvrdí, že z osmdesáti procent. Takové bláboly nepřipustím!!!

Na závěr dodám - koho jsem pomluvil? Myslíte vás, Knápka alias forresta? Vždyť vy jste utrhli chráněné houby!!! Tomu říkáte pomluva??? To není pomluva to je opět pravda!!! Dokonce tento váš zločin zadokumentovala Česká televize. Důkaz máte na mém blogu.

Já vím, že jste slušný a charakterní chlap, tak běžte na můj blog, tam je článek i o vás, vemte odstavec za odstavcem a zkuste ten článek rozcupovat. Věřte, že se vám to nepovede. Ten odsouhlasili dokonce dva státní mykologové, kteří takové amatérské mykology, jako jste i vy, zrovna moc nemusí. Je třeba ještě k tomu něco dodávat?

Právě před chvilkou jsem tam vložil dvě fotografie - které mě poslal neznámý houbař, asi ten, co mě taky nemá rád, že? - a ty jasně dokumentujou váš zločin!!!

Na vysvětlenou ještě toto. Na blogu, ale i na těchto stránkách, jsem napsal dnešní zážitek. Je to podobné, jako zločiny kolem rvání chráněných a ohrožených hub.

Popalení ptáci pod vysokým napětím. A v televizi pořad o kladení želez na ptáky a ostatní zvířata. Já doslova plakal, když jsem ty nebeské tvory viděl. Jsem stár, ale proti ničení přírody budu bojovat do roztrhání těla.

A na závěr ještě na vás jedna otázka. Proč trháte chráněné houby!!!???

Přeji vám hezké vánoční svátky, hodně dárků, zejména k houbám a v novém roce, aby jste vydal další pěknou knihu. A hlavně to zdravíčko.... -vb-

Poznámka Václav Burle: Ještě pane Mikšíku jednu myšlenku. Kdyby každý, kdo najde chráněnou, ohroženou, houbu, jí utrhl, tak bychom za chvilku tyto plodnice vůbec neměly! V případě České mykologické společnosti se tomu říká následná reakce.

Před vámi našel lanýž letní místopředseda ČMS ing. Jiří Burel v Kryšotově. Utrhl a vzal na výzkum. (Více k tomu nahoře v hlavním článku.) Hned se vyrojilo mnoho fotografů. Následná reakce spočívá v tom, že potom ostatní houbaři dělají totéž, včetně vás. Určitě jste si řekl, když má ve fotoarchivu lanýže letního pan místopředseda, tak ho musím mít i já. Není to kolem hub nic jiného než sběratelská vášeň. Stejná jako u filatelistů, broučkařů, fosílií. U lanýže letního je navíc problém, že se nedá vyfotografovat ve stoje. Musí se vydloubnout. Navíc se dá zaměnit. Já chápu, že ho potřebujete například do knihy - platí tytéž myšlenky z hlavního článku nahoře. Bojím se to napsat na rovinu, protože vím, že by jste mne hned rozcupoval. Pochopil? Zítra zajdeme na pivko a vše si to vyříkáme. Souhlasíte?


To je právě jeden z nich, jak jsem vám psal, které potřebujeme na Vysočině, v příštím roce, pohlídat. Už na snímku není co do krásy nic moc. Bylo již pozdě, ale co do velikosti to byl obr. Kolem něho bylo ještě několik krásnějších kusů. Když tedy budete chtít je pozorovat, kolem nich bádat, tak se ozvěte.


Pan Michal Mikšík se ptá *** Pan Václav Burle odpovídá

Na váš blog nepolezu, nezajímá mne co tam píšete. /To je pro mne nemilé, ale zejména pro ty tisíce houbařů, kteří na blog chodí. Vašich článků a fotografií, by si tady určitě považovali/ Podívejte, já chápu, že jste v důchodu /ano já jsem v důchodu, ale zároveň podnikám, platím daně/ a jste ten typ člověka co nekouká doma v křesle na seriály a večer si zajde na jedno. /Nezajde, zdravíčko neslouží/ Prostě jste zatočil ruletou a řekl jste si, že budete expertem na ochranu hub, jenže v této oblasti jste očividně nenalezl spojence. /Máte naprostou pravdu. Oni dokonce i profesionální ochránci přírody mě nenávidí. Ale výsledky mám na jednoho člověka dobré. Viz články zde na blogu. Dalším důkazem je, že i vy osobně jste chráněné houby přestal rvát, obracet. Kdyby každý houbař si každoročně na ochranu přírody vymyslel alespoň jednu akci a dotáhl jí do konce..../ Možná by bylo dobré to zkusit jinde, třeba u entomologů, třeba budete mít větší úspěch a to nemyslím apriori ironicky. /Jak jste prosím Vás pane Michale přišel na ty brouky? O těch já vůbec nic nevím. Ale o houby se zajímám, zásluhou mé matinky, článek zde na blogu, od svého kojeneckého věku. A s těmi brouky vlastně máte pravdu. Když jsem chodil s mamkou na houby, tak tady byly tisíce roháčů. Dnes ani jediný. Budu muset zjistit, jak to kolem nich tady je. Děkuji za upozornění/.

Jsem v ČMS už ten nějaký rok a i já dělám chyby jako každý a do jisté míry jsem si to u mnoho lidí pohnojil, ale vážím si toho, že jsem si zpět získal důvěru lidí z ČMS, ČVSM. /Opravil jsem vám ty zkrátky na velká písmena./ /Proč jste si to u nich pane Mikšíku pohnojil? Nebylo to kvůli tomu, že jste likvidoval přírodu? Nebyl jste sám. Mnoho lidí ze společnosti odešlo a už se tam neukázalo. To by bylo na dlouhý článek, ale protože nejsem člen, tak to řešit nebudu./

Vy jste čitelný člověk, pokud chcete provokovat a ne pracovat, bude to stále stejné, budete sem psát, nasrávat lidi a bude to nekonečná estráda založená na omílání stále stejných vět. /Pane Michale, já ale nikoho neprovokuji, ani nenas.... . Já pouze nesouhlasím s ničením Matičky přírody. Jenom mě udivuje, že to vy neděláte rovněž a že to nedělá ani ČMS. To je pro mne záhadou. Vy děláte úplný opak - likvidujete přírodu!/ Tím že to budete dělat jen sám sebe schazujete.

Pokud chcete skutečně pro ochranu hub něco udělat nikdo vám nebrání, udělejte nějaký seriozní mykofloristický výzkum, pište o ochraně hub do nějakých periodik, ať už populárně vědecky či jinak, bude to aspoň něco. /Nic hloupějšího jste nemohl napsat, vždyť žádná periodika u nás, zejména i Vaší zásluhou, neexistují. Sborník, listy, i kdyby mě tam něco uvěřejnili, tak by to byl jeden článek za rok. A to je velice málo, to nic nevyřeší a navíc obyčejní houbaři, návštěvníci lesů, toto nečtou./ Já netvrdím, že váš úmysl je možná stejný jako ostatních, jenže rozdíl je v tom, že ostatní dělají ve svém volném čase mravenčí práci s určováním druh z různých lokalit, píšou zprávy, které jsou pak podkladem pro některá chráněná území nebo dokonce pro vznik nových, ale vy jen tyhle lidi prudíte prudíte a prudíte, protože musíte, protože vám to nedá, vy nechcete něco dělat, vás baví provokovat a napadat lidi, kteří se pro ochranu a houby skutečně snaží něco dělat. Ono kecat a psát tu umí každý, ale skutečná ochrana a to nejen hub je spíše mravenčí práce a hádání se s úřady, lesníky a dřevařskými monopoly. /Hovoříte pane Michale o ochraně přírody a zrovna vy, který trhá chráněné a ohrožené houby. I když jste významný Evropyký mykolog, tak to neznamená, že můžete porušovat zákony České republiky. Věřte, že nemůžete. Mluvíte o mravenčí práci. Tu vám nikdo nebere, ale já jsem se dal jinou cestou, cestou ochrany Matičky přírody, tdy toho, co vy v mykologických organizacích přehlížíte. Máte vůbec výbor pro ochranu přírody, hub, apod.?/

Napadáte třeba pan Knápka, který má houby rád, taky tu dříve z neznalosti utrhl nějaké vzácné houby, ale bušil tu někdo do něj, napadal ho za to někdo apod. /Ano bušil a domlouval mu pan místopředseda ČMS, já a další, v jedné z pražských hospůdek. Pan Burel dal mým argumentům za pravdu a vyzval pana Knápka, aby se mírnil. Vše najdete zde na blogu. On v zápětí neudělal nic jiného, než opakovaně svými činy vyzval houbaře na internetu, aby se v likvidaci chráněných hub činili podle jeho příkladu. Jeden z důkazů máte na této stránce na dvou fotografiích - hřib královský a lanýž letní./

Človek se učí a třeba dnes mnoha mykologům pomáhá a nosí exsikáty a díky svému radiusu je to člověk, který často objeví velmi zajímavé druhy a nové lokality a takový lidé jsou velmi cenní. /A nosí chráněné houby a myslí si jaký je Jura. Není! Pouze je barbar, který porušuje zákon. Knápek likviduje přírodu, stačí, když si překliknete na - houbaření - tam ho právě z tohoto důvodu !!!vyhodili!!!. Má tam zablokovaný přístup. A navíc se chlubí, že sbírá houby na prodej. Cituji: "dobře se tím žívím!" V této souvislosti si pane Mikšík přečtěte lesní zákon!!! I na těchto stránkách je mnoho lidí, kteří ho doslova, za jeho barbarskou činnost, nenávidí. Přejeďte zde malinko do minulosti a ty citace tam najdete./

Já dostal za svůj život desítky e-mailu od obyčejných houbařů, kteří omylem našli a utrhli chráněnou houbu, a tak jsem jim napsal, že je to vzácnost, vzal jsem si od nich data a věřím, že tohle má daleko větší efekt, než tu někoho napadat, včetně mě. /S tím nemám problém. Ale vy pane Mikšík nejste nevědomý houbař./ Řeknu vám to jinak, kdyby nebyly mykologové, neexistovaly by státem chráněné houby, protože a kdyby nebyly exsikáty chráněných hub v muzeu, opět: nikdy by nebyly chráněné houby. Aneb non ce spina senza rosa: není růže bez trní. /Ale oni pane Michale mykologové byli, jsou a budou. Dříve si ale přírody vážili, nebyl internet, nebyly digitální fotoaparáty. A právě ten internet a ty moderní aparáty jsou cestou do pekla. Vy vložíte snímek lanýže letního, Knápek hřibu královského a všichni ti houbařští neumětelové běhají po lesích, chráněné obracejí, trhají. A vo tom to je. Vzpomínám si na přednášku dalšího významného mykologa pana inženýra Burela Jiřího, který na lokalitě královského plakal, jak je to tam těmi davy, taky houbařů, pošlapem devastován. A to je to o čem píši, čemu chci zabránit. Likvidaci hub, ať chráněných, ohrožených, nebo i těch hojných. Pochopil? Myslíte si doopravdy, že nedělám dobře? A co vy ostatní - podpoříte mne, nebo pověsíte na strom!!!/

**********
!!! toto následující "svinstvo" na Vaší osobu psát nechci, ale když mě stále provokujete, tak to máte mít!!! dokončení na burle.blog.cz. Tam, kde již spolu diskutujeme. Toto bude pokračování. Nebude! To by bylo moc. Vyříkáme si to v hospodě, když mě pozvete na vodu z vodovodu. Já stejně nic jiného nesmím.... Týká se to časopisu Svět hub, který jste svou neznalostí bohužel na věky věků zazdil. Škoda!

Poznámka I: Bohužel v sedmdesáti letech už si člověk těžce vzpomíná. Ale stalo se. Už pane Mikšík vím, proč vás kolektiv České mykologické společnosti i té druhé vědecké postavil do zadní řady, proč vás vyobcoval. Mám se tady o tom rozepsat? Nebude vám to vadit? Není to nic pěkného, že a vy mě chctete poučovat???

Poznámka II: Včera (19. prosince 2011) pan Burel na přednášce o pražských houbách ukázal fotografie vyrvaných hřibů nachových, satanů. A strašně se rozčiloval, cože to ti lidé v lesích dělají. Když to ale dělá Česká mykologická společnost a její členové, tak on a celý výbor hrají role mrtvých brouků. Je to normální?


Nepoznáte někdo tuto houbu? Je to ta co si myslíme?
 

56 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Vene | 18. prosince 2011 v 0:39 | Reagovat

Na vaše otázky odpovídám - ANO! Zimní přechod Brd se i letos uskuteční. Čekáme až bude sníh a pod nulou, abychom neměli mokré boty. Pravděpodobně začneme ve Voznici a potáhneme přes Kuchyňku, pak přes újezd do třemšínských, vrátíme se do vojenských a skončíme na Kozlu. Pak vlakem přes Plzeň zpět. Máte-li nějakou jinou trasu, není problém. Musíme však přespat v lovecké chatě nebo v trempském srubu. Nebo chcete alespoň jednou přespat pod smrčkem?

2 Vene | 18. prosince 2011 v 0:42 | Reagovat

Nyní probíhají výprodeje výstroje a výzbroje. Jsou to mnohdy až směšné ceny. Nakupte si především bomby do vařičů. Levně se dají pořídit i zahřívače do bot. Vřele doporučuji. Je to příjemné mít v kanadách pohodu a stále suché nohy.

3 -vb- | 20. prosince 2011 v 11:27 | Reagovat

Na posledním snímku je zase jiná barva plodnic hlívy ústřičné. Více o článek výše.

4 Orchidej | 20. prosince 2011 v 12:40 | Reagovat

Rudohlávek jehlancovitý, zde na blogu, - Čertoryje, Bílé karpaty. Český kras.

Projekt Živé srdce Evropy v průběhu celého roku v reprezentativním výběru představílo téměř 150 nejen rostlinných a živočišných druhů, ale také ekosystémů, jejichž zachování je celoevropským zájmem. K tomu ovšem nestačí jen přání evropských či českých institucí.

Prokazatelně nejspolehlivějším způsobem ochrany přírody je totiž lokální patriotismus lidí, kteří v dané lokalitě bydlí či hospodaří. Seriál proto ukáže i tváře těch, kteří pomáhají zachránit druhy před definitivním koncem. Ukážeme zemědělce, lesníky, starosty a ochránce přírody, kteří vědí, že vymírání druhů není jen problémem vzdálených deštných pralesů.

Dvouminutové spoty odvysílá České televize v premiéře na prvním programu každý všední den v podvečer a uvádět je bude redaktor zpravodajství ČT Vladimír Kořen.

5 Kolesko Marián | 20. prosince 2011 v 23:28 | Reagovat

Sedím v kanceláři pana Václava a napadla mě taková otázka na pana Mikšíka. Pane Michale, kolik si myslíte, že je v České republice amatérských a profesionálních mykologů. A kolik je podle vás v republice houbařů, kteří se o houby vážně zajímají po celý rok. Podle mého názoru nic moc. A jak říká pan Burle, spíše nic než moc.

Stačí se podívat na osazenstvo přednášek pražské mykologické společnosti. Jsou to stále stejní lidé a chodí jich tam kolem čtyřiceti. A to Praha má přes milión obyvatel, nebo snad ještě víc. V čem myslíte, že je ten nezájem?

6 Václav Burle | 27. srpna 2013 v 22:11 | Reagovat

Od tohoto článku se již mnohé událo. Víte například, že korálovce nejsou uvedeny mezi chráněnými houbami jen proto, že se na ně zapomnělo? Zanedlouho se to má prý změnit. Jedloví,ježatí a snad i bukoví se rovněž přestanou trhat. Snad...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama