Chráněné a vzácné houby netrháme!!!

27. srpna 2013 v 20:01 | Tak toto je pro Václava Burleho velká satisfakce. Trvalo to dlouho, ale pravda zvítězila |  Ochrana hub diskuse

Výstavy hub - informace a doporučení ČMS

Vážení přátelé, pořadatelé výstav,
obracíme se na Vás s organizační výzvou, vycházející z potřeby připomenout primární účel konání výstav hub. Činíme tak v předstihu před letošní sezónou podzimních houbařských výstav napříč republikou, abychom se pokusili eliminovat jisté nežádoucí jevy, které jsme v poslední době pozorovali v nebezpečně narůstajícím rozsahu.

Hlavním cílem pořádání výstav hub je osvětová činnost prováděná ve prospěch veřejnosti prostřednictvím prezentace aktuálního bohatství naší mykoflóry v době jejich konání, a to zejména druhů rostoucích v okolí místa konání výstavy. Na výstavách by tedy především neměly chybět druhy běžné a místně v daném období hojné - těžištěm výstavy by měly být kodexové a doporučené jedlé druhy, nejedlé a jedovaté druhy s uvedením možnosti jejich záměny za jedlé druhy hub. Druhým a neméně důležitým aspektem každé výstavy by mělo být seznamování s významem a praktickou realizací ochrany hub a přírody.

Podzimní výstavy probíhaly až do roku 2010 v uvedeném smyslu víceméně v poklidu, a přestože na nich byly nezřídka vystavovány i některé vzácnější i vzácné druhy, jednalo se spíše o příležitostné doplnění škály druhů běžných, nikoli o masovou a stěžejní činnost. Vedení ČMS se rozhodlo jednat na základě nežádoucích projevů, které jsme měli všichni příležitost registrovat v sezóně 2011. Ty pak v následujícím roce přerostly až do neakceptovatelných rozměrů. Existuje podezření, že určitá skupina lidí se začala ve velkém zabývat sběrem a dovozem ohrožených druhů hub na výstavy takřka po celé ČR. Navíc se prezentace této činnosti objevovala, někdy až v exhibiční podobě, na různých internetových stránkách. Z uvedených důvodů se vedení ČMS v zájmu ochrany ohrožených druhů hub rozhodlo vydat stručné metodické pokyny pořadatelům výstav, konaných pod hlavičkou ČMS.

Pro výstavy samozřejmě nesmějí být cíleně a vědomě sbírány zákonem chráněné druhy hub. Za účelem vystavení rovněž nedoporučujeme sběr ohrožených druhů z vyšších kategorií Červeného seznamu hub ČR (kategorie ?EX, CR, EN), případně i dalších podobně vzácných druhů. Toto doporučení se bezpochyby též týká vzácných druhů hřibovitých hub, jelikož jejich vyhledávání se pro některé neodpovědné jedince, typicky okupující různá internetová fóra, stalo bohužel téměř adrenalinovým sportem. Jsme toho názoru, že v zájmu ochrany ohrožených druhů hub je vhodné jejich plodnice nevystavovat a seznamovat s nimi veřejnost citlivějším a ohleduplnějším způsobem (fotografie, modely). Tím se přinejmenším eliminuje jeden z důvodů opakovaného nesmyslného navštěvování lokalit těchto vzácných druhů, včetně jejich vysbírávání zejména pro účely zmíněné prezentace na výstavách. Cílem houbařských výstav v místním, okresním ani krajském měřítku není vzájemné soupeření v počtu vystavených druhů ani soutěžení o aktuální přítomnost mykologicky či houbařsky významnější vzácnosti.

V případě, že návštěvník výstavy donese k určení, ať již z neznalosti či v dobrém úmyslu chráněnou nebo vzácnou houbu, doporučujeme pokusit se zaznamenat údaje o nálezci a lokalitě a nález dokladovat nejlépe v některém veřejně přístupném mykologickém herbáři. Zároveň je žádoucí nálezce poučit o vzácnosti či zákonné ochraně daného druhu a vysvětlit, že na základě tohoto doporučení nebude jeho sběr využit pro výstavu, ale pro uložení do herbáře, což není využití nikterak méněcenné, ale naopak plnohodnotné. Ostatně, je obecně vhodné a důležité doplňovat doklady o mnohdy téměř neznámém rozšíření vzácných druhů u nás, aby mohlo být jeho vyhodnocování v budoucnu přesnější. V případě, že k organizátorům výstavy dorazí s košem vzácných druhů člověk, kterému mají tyto houby zajistit ovace a zištnou přízeň okolí, mají organizátoři možnost jej na základě tohoto doporučení odmítnout.

Věříme, že shora navržená doporučení ústředí ČMS při organizaci houbařských výstav jsou pro vás akceptovatelná, a že je přijmete i s pochopením správnosti důvodů, z nichž vycházejí. Všem by nám mělo jít především o harmonický vztah k přírodě, jejíž nedílnou součástí jsou houby, od druhů zcela běžných až po ty nejvzácnější. Nepodporujme devalvaci hub pouze do jednostranné role "předmětu k použití", ať už v nejčastějším smyslu jejich obvyklé využitelnosti v kuchyni, či v poslední době častěji se objevujícím smyslu lovné trofeje za účelem osobní exhibice před ostatními. Stůjme v tomto ohledu na opačné straně a buďme nápomocni při šíření houbařské osvěty.

Za předsednictvo České mykologické společnosti Jaroslav Landa

!!! Poznámka: pro názornost doporučuji si přečíst tento příspěvěk ZDE!!!

Příklad k ochraně hub ZDE!!! video Televize Nova
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Dva názorné příklady | 27. srpna 2013 v 21:52 | Reagovat

1/ Střevičník pantoflíček - (pod tímto názvem zde na blogu najdete celý následující příběh.) Do blízké vesnice, nad kterou ve velkém množsví rostla tato bylina, se přistěhovala umělkyně z Prahy. Hned při přistěhování se vydala na procházku. Velice šťastná procházela při zpáteční cestě vsí a chlubila se převelikou kyticí překrásných rostlin. Ano pochopili jste správně. Byl to převelikánský puget střevičníků pantoflíčků.

2/ Něco podobného se stalo v minulém roce na lokalitě hřibů královských. Nově přistěhovavší se pán si také vyšel na procházku. Na tom překrásném a vzácném plácku uřezal všechny větší hřiby. A že jich nebylo málo. Opět hádáte správně. Byly to plodnice hřiba královského.

V tomto případě souhlasím s názorem ČMS. Stala se sice velká nestoudnost, ale dotyční to neudělali úmyslně. Stačilo vysvětlit.

Něco jiného je, když to dotyční také houbaři, či nehoubaři, škůdci, trhají na objednávku a prodávají ty nejvzácnější houby po restauracích. Tam se pak šéfkuchaři chlubí jaké umí vynikající až zázračné pokrmy. Je třeba ještě něco dodávat? (Teď je pane bankéři ten správný čas aby jste promluvil!)

2 Příspěvek z nahouby.cz | 29. srpna 2013 v 19:06 | Reagovat

Pane Lando, souhlasím s Vámí, ale proč chodíte kolem horké kaše? Proč to nenapsat narovinu?

Všichni přeci víme, že toto především dělala a tímto se nejen zde exhibovala skupina lidí kolem Petra Knápka (Forrest Run) i on sám osobně!

3 Pozdrav z hospody | 16. září 2013 v 19:35 | Reagovat

Pane Landa napište víc! Co vás vedlo k tomu tento dopis napsat?

4 Václav Burle | 29. září 2013 v 22:11 | Reagovat

Pane Vejsado, já jsem dnes ale na žádné výstavě nebyl. A v Hlinsku už vůbec ne. Nespletl jste se? A příště se chovejte slušně.

5 Záloha | 1. října 2013 v 12:40 | Reagovat

Martine, já už jsem to asi psal o několik dnů dříve. Já o tom moc nerozhoduji. Je to asi takto. Mladí lidé o houbách nevědí vůbec nic. To co v televizi bylo ukázáno byly konkrétní dotazy štábu. Pro ně to bylo v ten okamžik nejdůležitější. Chtěli vědět na ty otázky odpovědi. Rovněž se správně domnívali, že to bude důležité i pro ostatní lidičky v republice. A v tomto mají pravdu. Lidi o houbách nevědí nic!
Nevím, kde jsem to již psal. Na Šumavě jsem měl výstavu fotografií, ale i živých hub. Každý by si řekl, že šumavák musí houby znát. Nezná!

Já chci pouze dokázat, aby o houbách byl pravidelný pořad. Teď bude záležet jenom na pozitivních ohlasech. Zatím jsou vynikající a tak se bude pokračovat - 11. listopadu, 09,00 hodin, Polopatě. Bohužel to bude o hodně kratší. To chci změnit, ale bez vás se to podařit nemůže!!! Je to o sledovanosti.

Teď už vidím Knápka, Mechovou, Poříze, jak píší do televize - houby s Burlem proboha NE!

Mechová je slepice, Knápek požádal NOVU, aby zlikvidovala můj blog. O to samé Knápek, jak tady již několikrát psal, požádal admina tohoto nahouby. Poříz mě udal u ČIŽP že vykrádám hnízdo čápa černého a že ho ruším na hnízdě. A to na základě mých snímků na burle.blog.cz. Představ si Martine jaký je to pitomec. To hnízdo, jak je na blogu uvedeno, bylo na zemi v zoologické zahradě Praha, což si inspekce ihned také ověřila. Smutné je, že mu vše o mém výslechu jeho kamarádi na ČIŽP vyžvanili. Porušili tak zákon, stanovy státu, ČIŽP. To už ale pan ředitel řeší. (Pane admine, vše co jsem nyní napsal výše jmenovaní páni zde probírali!)

Píšeš, že ten pořad byl zbytečný. Tak udělej jiný. Co ti v tom brání. Víš ty co to dalo práce než se to podařilo prosadit? píšeš že by jsi spíš přivítal vaření z hub. Podobných pořadů o vaření je plná televize. Umíš si vůbec představit, že by byl jeden na pokračování jen o vaření z hub. To je naprosto nemožné.

Dále píšeš, že podobné pořady nejsou na vysoké úrovni. Máš naprostou pravdu viz ten s berlou z Brna. Ti státní mykologové se tam vůbec neprosadili.

To chci změnit. Věř že to není vůbec jednoduché. Vždyť si to můžeš zkusit! Uvedu příklad.

Našel jsem pro televizní pořad následující houby- hřib královský, korálovce - jedlového, bukového, ježatého, šindelovníka severského, hř. Fechtnerova atd. Chtělo to ale jedno. Aby ihned, během několika dnů, přijel štáb do lesa a vše nafilmoval. Jenže technicky je to naprosto nemožné. Musí se točit jiné pořady, kamer je nedostatek atd.

Chtěl jsem když jsou houby to natočit a vysílat třeba za rok. Jenže oni to mají nastaveno tak, že dnes se bude točit o houbách. Ale kde ty houby najednou rychle vzít? Pochopil? Proto potřebuji při hledání hub vaší podporu. Když nebude tak nebude ani pořad o houbách. Jak jednoduché, že?

Chtěl bych docílit toho, aby v každém Polopatě byly houby, houbaři, mykologové, ale i ty recepty!!! Nyní to po technické stránce, scénáři, záleží jenom na mé maličkosti a samozřejmě i na vás všech. Chtěl bych také udělat povídání u táboráku, nebo u kulatého stolu jenom o houbách. Deset znalců a houby.

Budu rád když se k tomu vyjádříš, vyjádříte. Půjdete do toho?

Strašně rád bych tady napsal i o té výstavě v Hlinsku, kde štáb nedostal vůbec žádnou podporu. Byla to škoda, protože tam se mohl udělat samostatný díl o ČMS o výstavách atd. A proč to pochopení nebylo? Kvůli mě? Vždyť já jsem nikdo. Tady jde o houby a ne o mojí maličkost, že?!

Pamatuješ se, jak jsem jednou napsal pojďme udělat fotografickou putovní výstavu o houbách. Pojďme houby a mykologii propagovat! Vždyť naučně populární činnosti není nikdy dost. Navíc, když např. nebude výstava hub v Praze. Pan Smotlacha a ti další mykologové, houbaři, se musí v hrobě obracet. A to jsem nabízel ČMS pěkné a veliké prostory v Nových Butovicích. Vše zdarma. Měla to být pro ten převeliký objekt reklama. A republikou již putují výstavy tři. Nyní budeme slavnostně otevírat v jedné pražské nemocnici. A finanční výsledek? Jsem těžce v červených číslech. Ale pro Matičku přírodu to dělám rád!

Výstavu jsem nabízel i ČMS a odpověď - jak to bude s honoráři, s daněním apod. Co jsem měl vedení společnosti na to říci?

Máš ještě nějaký dotaz. Podobné diskuse si velice vážím. Vždyť to děláme pro přírodu, že?!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama