Jazýčkovec jadranský na Slovensku

26. června 2014 v 10:57 | Jiří Patočka |  - - jazýček jadranský
Jazýček alias jazýčkovec jadranský již dobře známe. Dívejme se na vhodných místech kolem sebe a snad někdo bude mít štěstí a objeví v Čechách, na Moravě, další lokalitu...

Na Slovensku byl jazýčkovec jadranský uváděn z několika historických lokalit (Eliáš a Dítě, 2005). V současnosti je však výskyt potvrzený pouze v Malých Karpatech (Devínska Kobyla, Vrchná hora pri Stupave, Orešany) a v jihovýchodní časti Strážovských vrchů, odkud je známo několik populací v jihozápadním předhoří Rokoša: Jankov vŕšok, Stredná dolina, dolina Hradištnica a Dolné Vestenice (Eliáš a Dítě 2005).

Nověji byl tento druh nalezen také v jihovýchodní časti Rokoša, na svazích Smolovej hory u Diviackej Novej Vsi (Oboňa a Rosinová, 2010). Neověřený nález se vztahoval k oblasti horské skupiny Drieňova, která tvoří nejjižnější výběžek samostatné geomorfologické jednotky Strážovských vrchů (Mazúr a Lukniš, 1986). Místem nálezu měly být Dvorníky nad Nitricou (Potůček a Procházka, 1999), kde druh rostl na křovinatých pastvinách. Nedávný terénní botanický průzkum v oblasti Drieňové (Duchoň, 2012) objevil nové lokality této orchideje v okolí Telesného vrchu (437 m) a Kozie hrby - což je označení pro hřebínky na jižních svazích kóty Šušov dol (544 m) v závěru Krštenianskej doliny. Populaci na lokalitě Kozie hrby tvořilo v červnu roku 2009 i 2010 okolo 30 kvetoucích rostlin na malé ploše.V oblasti Telesného vrchu se jazýčkovec vyskytuje na podstatně rozsáhlejším území, kde roste roztroušeně ve větších skupinách. Součástí tohoto území je oddělená populace rostlin na lokalitě Ďurovo, na lesostepním hřebeni na úpatí Telesného vrchu, kde kvetlo 20-25 rostlin (červen 2010, červen 2011). Třetí, nejpočetnější populace se nachází na lesostepích samotného Telesného vrchu a plochým hřebenem souvisle zasahuje téměř jeden kilometr na jih, na lokalitu zvanou Brezovice. Autor tohoto průzkumu, Marián Duchoň, botanik z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně uvádí, že v červnu roku 2010 našel na této lokalitě okolo 140 kvetoucích rostlin, ale že jich tam bylo asi mnohem více, protože pro velkou rozlohu terénu mu jistě některé unikly. Při opakované návštěvě v červnu 2011 našel jen na části tohoto území na západním svahu Telesného vrchu 80 kvetoucích rostlin. Z těchto pozorování se zdá, že jazýčkovec jadranský je na Slovensku hojnější než v Čechách a na Moravě. Nicméně, přesná pozorování dosud chybí.

Literární zdroje:

Duchoň M. Nové lokality druhu Hiemantoglossum adriaticum (Orchidaceae) v horskej skupine Drieňova v južnej časti Strážovských vrchov. Bull Slov Bot Spoločn 2012; 34(2): 151-157.

Eliáš P. jun., Dítě D. Nová lokalita jazýčkovca jadranského (Himantoglossum adriaticum Baum.) na Slovensku. Ochr. Prír. (Banská Bystrica). 2005; 24: 125-127.

Mazúr E, Lukniš M. Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava 1986.

Oboňa J, Rosinová H. Himantoglossum adriaticum [Report]. In Eliáš P. jun. (ed.). Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 2010; 30(1): 122-123.

Potůček O, Procházka, F. 1999. Himantoglossum adriaticum H Baumann. In Čeřovský J, Feráková V, Holub J. et al. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava. p. 185.

Když se tak touláte přírodou naučte se tuto orchidej znát. Je vysoká a tak se nedá v trávě přehlédnout. Třeba budete mít štěstí a jazýček v Čechách někde objevíte. Moc bych to Vám i nám ostatním přál...
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama