Proč je v každé třešni jen jeden červík?

5. května 2015 v 10:39 | Jiří Patočka |  - třešně
Třešně již odkvétají, ženy a dívky již byly pod kvetoucí třešní políbeny a brzy nastane čas, kdy se na stromech začnou objevovat první plody. Už se na ně všichni těšíme. Po dlouhé zimě to bude naše první domácí ovoce. V těšení ale nejsme sami. Už se těší i moucha vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi L.), jejíž larvy způsobují červivost třešní. Vrtule třešňová napadá prakticky všechny druhy třešní a višní. Uchráněny jsou snad jen nejranější odrůdy, kdy moucha ještě není aktivní. Zatímco dospělou mouchu málokdo viděl, larvy vrtule zná každý - často totiž plavou v třešňovém kompotu, který jsme dostali od sousedky.

Nepřítel se představuje
Vrtule třešňová je malá, necelé 4 mm velká moucha, která patří k hlavním škůdcům třešní. Uvidět ji můžeme nejčastěji počátkem června, kdy začínají třešně žloutnout. I když je malá, je nápadná svými výrazně pruhovanými křídly a jasně žlutým štítkem mezi základy křídel. Moucha přezimuje jako kukla v půdě, přímo pod třešní. Dospělci se líhnou za teplého počasí během května až června, zejména v dopoledních hodinách. Jakmile moucha opustí kuklu, samička se usadí na stromě a hned začíná pracovat na tom, aby její rod nevymřel. Nejdříve potřebuje přilákat samečka. K tomu používá, jako všechny druhy hmyzu, rafinovaných metod chemické komunikace.

Jak hmyz komunikuje
Chemická komunikace je nejdůležitějším dorozumívacím prostředkem hmyzu a chemické látky používané ke komunikace se nazývají semiochemikálie. Jsou to těkavé chemické substance, produkované oběma pohlavími, které jsou schopny zachytit jiní jedinci a dešifrovat jejich skrytý význam. Substance, které fungují jako signály mezi jedinci stejného druhu, bývají označovány jako feromony. Ty které jsou schopny vnímat i jedinci jiných druhů, jsou známy jako allomony nebo kairomony, podle toho, zda má prospěch z této informace vysílající nebo přijímající strana, nebo dokonce strany obě (synomony).

Feromonová výbava vrtule třešňové
Semiochemikálie používá i vrtule třešňová. Feromony jsou u much přítomny v kutikule, kde jsou syntetizovány v epikutikulární lipidové vrstvě, a nejčastěji to jsou různé druhy uhlovodíků a jejich oxo-derivátů. Těkavé molekuly feromonu se rozptylují ve vzduchu stejně jako když otevřete voňavku. Sameček vrtule je dokáže pomocí citlivých receptorů na tykadlech zachytit na velkou vzdálenost a "přečíst" jejich význam. Působí na něj jako sexuální atraktant a znamenají pro něj jasnou zprávu, kterou samička vysílá: jsem tady a čekám!! My lidé nerozumíme chemické řeči hmyzu, ale snažíme se ji pochopit. I když to není snadné. Zatím jen dokážeme identifikovat látky, které samička uvolňuje v nepatrném množství do okolního prostředí, a máme důkazy o tom, že když molekula feromonu dosedne na jeden z mnoha receptorů samečkova tykadla, na dráždivé membráně receptoru to vyvolá elektrický impuls. "Mozek" mouchy pak musí tento chemický signál převést do formy, které moucha rozumí. To už je pak stejné jako u nás u lidí. Když naše receptory v nose zachytí směs chemikálií tvořenou citronellolem, geraniolem, geranylacetátem, farnesolem, 2,3-
dihydrofarnesolem, beta-iononem, benzylalkoholem, fenethylalkoholem, 3-hexen-1-olem, 2-isopropyl-3-methoxypyrazinem a fenylacetaldehydoximem, náš mozek dešifruje generované elektrické impulsy jako konvalinkovou vůni. Když je zrovna máj a jsme v lese, jdeme za vůní a najdeme konvalinky. Když receptory samečka vrtule třešňové zachytí směs látek obsahujících oktanal, nonanal, beta-fellandren, hexan-2-on, heptan-3-on, geranylacetát a limonen, elektrické impulsy které to vyvolá jsou pro samečka jasným signálem, že samička přichystaná k páření je nablízku. Zbývá ji jen vyhledat.

Proč je v každé třešni jen jedna larva
Samičky vrtule krátce po spáření kladou vajíčka pod slupku ještě zelené nebo již žloutnoucí třešně. Jedna samička naklade průměrně 50 vajíček a vývoj vajíčka trvá podle teploty 6 - 12 dní. Larvička, která se z vajíčka vylíhne, rychle začne vyžírat dužnaté oplodí třešně. Plody v místě napadení měknou, hnědnou a zahnívají. Bílé, beznohé larvy rychle rostou a před kuklením jsou asi 6 mm dlouhé. Jedna třešeň je schopna uživit jen jednu larvu. Samička proto klade do třešně jen jedno vajíčko a aby zabránila jiným samičkám klást vajíčko do třešně, která je již obsazena, zanechává na každém plodu zprávu. Chemickou značku. Osobní razítko. Jakousi tabulku s nápisem OBSAZENO.

Tu chemickou značku tvoří tzv. ovipoziční feromon. Když samička usedne na třešeň, aby do ní nakladla vajíčko, tento značkovací feromon ji informuje, že už ji někdo předešel. A protože ví, že dvě larvy jedna třešeň neuživí, letí hledat jiný, ještě neobsazený plod. Substance, která funguje jako ovipoziční feromon u vrtule třešňové, byla identifikována již v roce 1987, ale trvalo dalších 17 let, než se látku podařilo připravit v laboratoři. Je to komplikovaná molekula s příliš dlouhým systematickým názvem (N-[15(β-glukopyranosyl)oxy-8-hydroxypalmitoyl]-taurin) a protože nemá žádný generický název, lze ji přestavit jen ve formě chemického strukturního vzorce.

Životní cyklus se uzavírá
Vývoj larvy v třešni trvá 3 týdny. Poté larvy vylézají z plodů, padají na zem a zalézají do půdy, kde se zhruba ve 4 cm hloubce kuklí. Asi 4 mm velká kukla má bledě-žlutou barvu a její vývoj trvá 9 měsíců. Po tuto dobu přezimují kukly v půdě pod třešní a během května až června se z nich líhnou noví dospělci, aby se rozletěli do světa a dali vznik nové generaci much. Životní cyklus tohoto zajímavého tvora se tak uzavírá.

Omluva autora
Autor se omlouvá všem, které chemie děsila ve škole a kteří tento vědní obor považují za něco velmi složitého a naprosto nepochopitelného. Nechtěl čtenáře ani děsit ani poučovat. Chtěl jen ukázat, že i taková drobná muška jako je vrtule třešňová si s chemii docela dobře rozumí a že svých chemických vědomostí dokáže rafinovaně využít k tomu, aby nám kazila potěšení z takového báječného ovoce jako jsou třešně.


Text k obrázku: Chemický strukturní vzorec látky, kterou používá samička vrtule třešňové k označkování třešně, do které nčko (tzv. ovipoziční feromon).
 

20 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama